ยื่นขอรับเงินชดเชยการ ออกจากระบบบำนาญ(เน็งคิง)


บริการยื่นขอเงินภาษีคืน, วีซ่า, ระบบบำนาญ (เน็งคิง), ประกัน, กฎหมายและตัวแทนในการยื่นภาษี สามารถติดต่อได้ถึง12ภาษา

เงื่อนไขในการยื่นขอรับเงินชดเชย สำหรับการออกจากระบบบำนาญหรือเน็งคิงคือ..

  1. เป็นผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติญี่ปุ่น
  2. เข้าระบบและชำระบำนาญ(เนงคิง)ตั้งแต่6เดือนขึ้นไป
  3. ระยะเวลาที่เข้าระบบยังไม่เพียงพอในการเป็นผู้รับเงินบำนาญในอนาคต
   (ระยะเวลาในการเข้าระบบจะต้องต่ำกว่า25ปี แต่ว่าตั้งแต่วันที่ 1สิงหาคม พ.ศ.2560เป็นต้นมาได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อแม้เป็นต่ำกว่าเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าระบบตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป (120เดือน) จะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ )
  4. ไม่เคยรับสิทธิเงินบำนาญคนพิการ
  5. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินบำนาญใดๆของต่างประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  6. ไม่มีที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นและยื่นคำร้องภายใน2ปีหลังจากวันที่ไม่มีที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น
   ส่วนการขอคืนภาษีเงินได้นั้นสามารถขอคืนย้อนหลังได้ถึง5ปี (นับเป็นรายปีหลังจากปีที่ได้รับเงิน) 

ติดต่อเรา

โทร.03-5453-6931
จากต่างประเทศ +81-3-5453-6931
เนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เวลาทำการของบริษัทเปลี่ยนเป็น 11:00น.-17:00น.เป็นการชั่วคราว
(วันธรรมดา 10:00~18:00)
(ให้บริการในวันเสาร์ 11:00~17:00 น.)
หยุดให้บริการในวันเสาร์เป็นการชั่วคราวเนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดของCOVID-19 
ติดต่อทางอีเมลที่นี่
กรุณาแจ้งว่า「ได้ข้อมูลจากเว็บขอเนงคิงคืน」 เพื่อความราบรื่นในการให้คำปรึกษา

บริษัทในเครือPGและคู่ค้า

Related Services

บริษัทในเครือPGและคู่ค้า

top▲