Pension LUMP SUM Withdrawal Payments(Nenkin)


ONE STOP SERVICE specializes in Tax Refund, Visa , Pension and Insurances, Legal Assistance,
Non Japanese LUMP SUM Withdrawal Payment(Nenkin) and  Income Tax Refund
Available support in 12 countries

外国人の脱退一時金&所得税還付.
 • 外国人の脱退一時金とは?
  Ano ang PENSYON LUMP SUM WITHDRAWAL PAYMENT
 • 脱退一時金を受取る為の要件は?
  REQUIREMENTS para sa Pensyon LSWP
 • 社会保障協定とは?
  Ano ang SOCIAL SECURITY AGREEMENT?
 • 脱退一時金の支給額は?
  Pag kalkula ng Pensyon LSWP
 • 脱退一時金の請求手続きは?
  Hakbang sa pagkuha ng Pensyon LSWP
 • 脱退一時金に関する所得税の還付請求は?
  Refund sa Tax na binawas sa Pensyon LSWP
 • PGの会社概要
  ABOUT US
 • 脱退一時金の報酬は?
  FEES
one-stop solution

Para sa mga karagdagang katanungan

Kunsulta sa Telepono03-5453-6931
Mula sa Ibang bansa +81-3-5453-6931
Mula Lunes hanggang Biyernes mula alas diyes 10 ng umaga hanggang ala sais 6 ng gabi
Pansamantalang sarado ng Sabado bilang bahagi ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng  bagong impeksyon dala ng Corona Virus.
Kung nais magtanong sa email: Mangyaringi click ITO.
Maari ka naming tulungan nang higit pa kung ninanais kung ipapaalam mo sa amin na nabasa mo ang aming homepage.

Mga Negosyo ng PG Group at Mga Ka-partner Nito

top▲