ยื่นขอรับเงินชดเชยการ ออกจากระบบบำนาญ(เน็งคิง)


บริการยื่นขอเงินภาษีคืน, วีซ่า, ระบบบำนาญ (เน็งคิง), ประกัน, กฎหมายและตัวแทนในการยื่นภาษี สามารถติดต่อได้ถึง12ภาษา

สนธิสัญญาประกันสังคมคือ...

ข้อตกลงระหว่างประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศมีไว้เพื่อป้องกันการเข้าระบบเงินบำนาญซ้อน และป้องกันการถูกตัดเบี้ยระบบเงินบำนาญระหว่างประเทศทิ้ง
ซึ่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 มีประเทศที่เข้าร่วมลงนามรับข้อตกลงดังกล่าวนี้ 23 ประเทศและมีผลบังคับใช้แล้ว 20 ประเทศ
หมายเหตุ ประเทศอังกฤษ, เกาหลีใต้, อิตาลี (ยังไม่บังคับใช้) รวมถึงประเทศจีนนั้นเป็นสนธิสัญญาเพื่อ "ป้องกันการชำระเบี้ยประกันซ้ำซ้อนเท่านั้น"

ประเทศที่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้แล้ว

ประเทศเยอรมัน, สหราชอาณาจักร, เกาหลี, สหรัฐอเมริกา, เบลเยียม, ฝรั่งเศส, แคนาดา, ออสเตรเลีย, เนเธอร์แลนด์, สาธารณรัฐเช็ก, สเปน, ไอร์แลนด์, บราซิล, สวิสเซอร์แลนด์, ฮังการี, อินเดีย และฟิลิปปินส, ลักเซมเบิร์ก, สโลวาเกีย, จีน

ประเทศทีลงนามแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

ประเทศอิตาลี, สวีเดน, ฟินแลนด์

แต่ละประเทศจะมีข้อบังคับที่ใช้เจาะจงของประเทศนั้นๆ
※หากผู้ที่มีสัญชาติประเทศด้านบนนี้ยื่นขอเงินชดเชยการออกจากระบบบำนาญแล้ว จะรวมระยะเวลาการเข้าระบบเงินบำนาญในประเทศญี่ปุ่นและประเทศของตนไม่ได้
※ ผู้ที่มีสัญชาติประเทศด้านบนนี้ก็สามารถยื่นขอรับเงินชดเชยการออกจากระบบบำนาญได้

ติดต่อเรา

โทร.03-5453-6931
จากต่างประเทศ +81-3-5453-6931
เนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เวลาทำการของบริษัทเปลี่ยนเป็น 11:00น.-17:00น.เป็นการชั่วคราว
(วันธรรมดา 10:00~18:00)
(ให้บริการในวันเสาร์ 11:00~17:00 น.)
หยุดให้บริการในวันเสาร์เป็นการชั่วคราวเนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดของCOVID-19 
ติดต่อทางอีเมลที่นี่
กรุณาแจ้งว่า「ได้ข้อมูลจากเว็บขอเนงคิงคืน」 เพื่อความราบรื่นในการให้คำปรึกษา

บริษัทในเครือPGและคู่ค้า

Related Services

บริษัทในเครือPGและคู่ค้า

top▲