ยื่นขอรับเงินชดเชยการ ออกจากระบบบำนาญ(เน็งคิง)


บริการยื่นขอเงินภาษีคืน, วีซ่า, ระบบบำนาญ (เน็งคิง), ประกัน, กฎหมายและตัวแทนในการยื่นภาษี สามารถติดต่อได้ถึง12ภาษา

ค่าบริการ

 1. เมนูA.
  การออกจากระบบเงินบำนาญ(เนงคิง)และขอภาษีเงินได้คู่กัน
  จำนวนเงินเนงคิงที่ได้รับคืนทั้งหมด ค่าบริการ
  ไม่ถึง 300,000 เยน 30,000เยน
  ตั้งแต่ 300,000 เยน แต่ ไม่ถึง 500,000 เยน 40,000เยน
  ตั้งแต่ 500,000 เยน แต่ไม่ถึง 1,000,000 เยน 50,000เยน
  ตั้งแต่ 1,000,000 เยน แต่ไม่ถึง 1,500,000 เยน 60,000เยน
  ตั้งแต่ 1,5000,00 เยน แต่ไม่่ถึง 2,000,000 เยน 70,000เยน
  ตั้งแต่ 2,000,000 เยนขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา
  * เงินชดเชยการออกจากระบบ ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานและภาษีอากร (พาร์ทเนอร์)
  * การขอคืนภาษีเงินได้ดำเนินการโดยนักภาษีอากร (กรุ๊ปของบริษัท) 


  * ก่อนหน้านี้จำนวนเงินจะถูกจำกัดอยู่ที่ 3ปี (36เดือน) แต่เนื่องจากมีการแก้ไขกฏหมายเกี่ยวกับเงินบำนาญ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564เป็นต้นไป จำนวนเงินที่จะนำมาคำนวณได้ถูกขยายระยะเวลาจาก 3ปี (36เดือน) เป็น 5ปี (60เดือน) ดังนั้นทางบริษัทจึงได้มีการแก้ไขค่าธรรมเนียมการบริการในบางส่วน
  * เงินชดเชยการออกจากระบบ ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานและภาษีอากร (พาร์ทเนอร์)
  * การขอคืนภาษีเงินได้ดำเนินการโดยนักภาษีอากร (กรุ๊ปของบริษัท) 
 2. เมนูB.
  เฉพาะการออกจากระบบเงินบำนาญ(เนงคิง) (ชำระค่าบริการล่วงหน้าเท่านั้น)
  กรณีเงินบำนาญ 20,000เยนเท่ากันทุกยอดเงิน
  * เงินชดเชยการออกจากระบบ ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานและภาษีอากร
 3. เมนูC.
  การขอคืนเฉพาะภาษีเงินได้ของบำนาญ (บริษัทจะเป็นตัวแทนในการดำเนินการเสียภาษีแทน) 
  (ค่าบริการขั้นต่ำ 20,000 เยน – 20%จากเงินภาษีที่ได้รับคืน)
  * การขอคืนภาษีเงินได้ดำเนินการโดยนักภาษีอากร
  * ตัวแทนยื่นภาษีคือบริษัทเรา
 4. กาทำภาษีท้ายป
  หากยังไม่ได้ทำภาษีท้ายปีในปีที่กลับประเทศ ท่านทีโอกาศที่จะได้ภาษีเงินได้คืน โดนค่าบริการจะคิดเป็น 20%จากเงินภาษีที่ได้รับคืน (ค่าบริการขั้นต่ำ 5,000 เยน)
  ※ การขอคืนภาษีส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับเมนูC
 5. ค่าบริการอื่นๆ
  ※ในกรณีที่ใบแจ้งการออกจากระบบเนงคิงสูญหาย มีค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารใหม่ 5000 เยน
  ※ในกรณีที่ไม่ได้แจ้งย้ายที่อยู่ออกจากประเทศญี่ปุ่น มีค่าบริการในการเป็นตัวแทนเพื่อดำเนินการดังกล่าว 5000 เยน

ติดต่อเรา

โทร.03-5453-6931
จากต่างประเทศ +81-3-5453-6931
เนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เวลาทำการของบริษัทเปลี่ยนเป็น 11:00น.-17:00น.เป็นการชั่วคราว
(วันธรรมดา 10:00~18:00)
(ให้บริการในวันเสาร์ 11:00~17:00 น.)
หยุดให้บริการในวันเสาร์เป็นการชั่วคราวเนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดของCOVID-19 
ติดต่อทางอีเมลที่นี่
กรุณาแจ้งว่า「ได้ข้อมูลจากเว็บขอเนงคิงคืน」 เพื่อความราบรื่นในการให้คำปรึกษา

บริษัทในเครือPGและคู่ค้า

Related Services

บริษัทในเครือPGและคู่ค้า

top▲