Pension Lump-Sum Withdrawal Payment


एकै ठाउँबाट कर फिर्ती・भिषा・पेंशन・बीमा लगायत कानूनी सहायता (१२ भाषामा परामर्श सहायता)

外国人の脱退一時金&所得税還付.
 • 外国人の脱退一時金とは?
  Lump-Sum Withdrawal Payment(Nenkin)
 • 脱退一時金を受取る為の要件は?
  निकासी सीमा
 • 社会保障協定とは?
  सामाजिक सुरक्षा सम्झौता
 • 脱退一時金の支給額は?
  LSWP(Nenkin)  को हिसाब
 • 脱退一時金の請求手続きは?
  दाबी प्रक्रिया
 • 脱退一時金に関する所得税の還付請求は?
  LSWP(Nenkin) को आयकर फिर्ती
 • PGの会社概要
  हाम्रो बारे
 • 脱退一時金の報酬は?
  शुल्क विवरण
one-stop solution

विस्तृत जानकारीको लागि

फोन न.03-5453-6931
ओभरसिजको लागि: +81-3-5453-6931
(सोमबार~शुक्रबार 10:00 - 18:00)
(शनिबार 11:00 - 17:00)
ई-मेलको लागि यहाँ थिच्नु होला
हामी तपाईंलाई विस्तृतमा जानकारी दिनेछौं

PG Group & Partners

top▲