XIN LƯƠNG HƯU 1 LẦN (NENKIN)


Dịch vụ hỗ trợ toàn diện các thủ tục xin hoàn thuế, visa, lương hưu, bảo hiểm, tư vấn pháp luật v.v.
Thủ tục xin lương hưu 1 lần ( nenkin) và hoàn tiền thuế thu nhập của  lương hưu ,đối ứng 12 ngôn ngữ.
TƯ VẤN THỦ TỤC XIN LƯƠNG HƯU 1 LẦN.
 • XIN LƯƠNG HƯU 1 LẦN
  Xin lương hưu 1 lần (nenkin)
 • ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
  Điều kiện đăng ký xin lương
  hưu 1 lần (nenkin)
 • THỎA THUẬN AN SINH XÃ HỘI
  Thoả thuận an sinh xã hội
 • SỐ TIỀN LƯƠNG HƯU ĐƯỢC HOÀN
  Số tiền lương hưu được hoàn
 • THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
  Thủ tục đăng ký xin lương
  hưu 1 lần (nenkin)
 • HOÀN THUẾ THU NHẬP
  Hoàn thuế thu nhập của
  lương hưu
 • SƠ LƯỢC CÔNG TY
  Sơ lược công ty
 • LỆ PHÍ
  Lệ phí

Liên hệ

Điện thoại liên hệ:03-5453-6931
Điện thoại từ nước ngoài +81-3-5453-6931
Hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ về việc phòng chống lây lan dịch COVID 19 công ty chúng tôi xin thông báo sẽ thay đổi giờ làm
Thứ 2 - Thứ 6: 11:00 đến 17:00
Thứ 7 sẽ tạm nghỉ cho đến khi có thông báo mới
(Ngày thường:10:00~18:00)
(Có thể tư vấn vào thứ 7 tùy nhu cầu)
Liên hệ bằng emailtại đây
Nếu cho biết bạn "Đã xem trang web Xin lương hưu 1 lần của chúng tôi thì việc hướng dẫn sẽ dễ dàng hơn.

PG Group & Đối tác

top▲