Pension Lump-Sum Withdrawal Payment


एकै ठाउँबाट कर फिर्ती・भिषा・पेंशन・बीमा लगायत कानूनी सहायता (१२ भाषामा परामर्श सहायता)

कस्तो अवस्थामा Lump-sum Withdrawal Payment (Nenkin) गर्न सकिन्छ ?

  1. जापानीज नागरिक वाहेक
  2. पेंशन कभरेज ६ महीना वा सो भन्दा अधिक
  3. पेंशन कभरेज १० वर्ष भन्दा कम
   (१० वर्ष (१२० महीना) बढी भएको खण्डमा वृद्धावस्था पेंशन हुनेछ)
  4. अक्षमता पेंशनको अधिकार नपाएको व्यक्ति हुनु पर्ने
  5. जापान Pension System द्वारा अन्य Benefit Plan पाएको खण्डमा LSWP दाबी गर्न सकिने छैन
  6. जापानमा ठेगाना नभएको व्यक्ति (जापान छाडेको २ वर्ष भित्रमा पेंशन एकमुष्ट रकम निकासीको लागि आवेदन दिन सकिने)
   (पेंशन एकमुष्ट रकम निकासीमा लाग्ने २०% कर फिर्तीको आवेदन पेंशन Withdrawal Notice जारी भएको मिति बाट ५ औं वित्तीय वर्ष सम्ममा tax refund दावा गर्न सकिनेछ)

विस्तृत जानकारीको लागि

फोन न.03-5453-6931
ओभरसिजको लागि: +81-3-5453-6931
(सोमबार~शुक्रबार 10:00 - 18:00)
(शनिबार 11:00 - 17:00)
ई-मेलको लागि यहाँ थिच्नु होला
हामी तपाईंलाई विस्तृतमा जानकारी दिनेछौं

PG Group & Partners

top▲