Pension Lump-Sum Withdrawal Payment


एकै ठाउँबाट कर फिर्ती・भिषा・पेंशन・बीमा लगायत कानूनी सहायता (१२ भाषामा परामर्श सहायता)

विदेशीको Lump-sum Withdrawal Payment (Nenkin)

विदेशीले निश्चित आबश्यक अवस्था पुरा गरको खण्डमा राष्ट्रिय पेंशन/कर्मचारी पेंशन (पारस्परिक पेंशन) इत्यादिको पेंशन एकमुष्ट रकम निकासीको लागि दाबी गर्न सकिनेछ।
पेंशन एकमुष्ट रकम निकासीको २०% आयकर लाग्ने छ, २०% आयकर फिर्ती प्रक्रियाको लागि लाइसेन्स प्राप्त कर अकाउंटेंट
(PG Tax Accountant Office) ले तपाईंको कर फिर्ती आवेदनको लागि मद्दत गर्नेछ।
अतिरिक्त,
*आयकरको अवस्थामा आफ्नो देशमा परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको खण्डमा कर फिर्तीको लागि आवेदन दिन सकिनेछ, यो फिर्ती रकम आय र आवासीयकर हुनेछ।
*Year-end adjustment नभएको खण्डामा पनि वापसी योग्यकर हुन सक्ने छ।
(यो refund पेंशन tax refund संग सम्बन्धित छैन )विस्तृत जानकारीको लागि

फोन न.03-5453-6931
ओभरसिजको लागि: +81-3-5453-6931
(सोमबार~शुक्रबार 10:00 - 18:00)
(शनिबार 11:00 - 17:00)
ई-मेलको लागि यहाँ थिच्नु होला
हामी तपाईंलाई विस्तृतमा जानकारी दिनेछौं

PG Group & Partners

top▲