Pension Lump-Sum Withdrawal Payment


एकै ठाउँबाट कर फिर्ती・भिषा・पेंशन・बीमा लगायत कानूनी सहायता (१२ भाषामा परामर्श सहायता)

शुल्क विवरण

 1. A. Course
  LSWP(Nenkin) आवेदन र LSWP(Nenkin) को आयकर फिर्ती आवेदन
  कुल निकासी रकम शुल्क
  ~३००,००० येन सम्म ३०,००० येन
  ३००,०००~५००,००० येन ४०,००० येन
  ५००,०००~१,०००,००० येन ५०,००० येन
  १,०००,०००~१,५००,००० येन ६०००० येन
  १,५००,०००~२,०००,००० येन ७०,००० येन
  २,०००,००० ~ परामर्शको लागि सम्पर्क गर्नु होला।
  ※उल्लेखित शूल्कमा Cons. Tax समाबेश गरिएको छैन।
  समूहमा १० जना भन्दा धेरै र कम्पनी via आबेदक भएमा शूल्क परामर्शको लागि सम्पर्क गर्नु होला।

 2. B. Course
  LSWP आवेदन (अग्रिम भुक्तानी)
  राष्ट्रिय पेंशन:२०,००० येन
  ※B. Course मात्र राष्ट्रिय पेंशनको लागि applicable छ।
 3. C. Course
  LSWP को आयकर फिर्ती आवेदन
  (२०.००० येन ~फिर्ती रकमको २०%)
 4. अन्य
  ※LSWPको Notification पत्र हराएको खण्डमा Reissue गर्नु परेमा ५,००० येन लाग्नेछ।
  ※स्थानान्तरणको प्रमाण Reissue गर्नु परेमा अथवा प्रमाण पत्र बनाउनु परेमा ५,००० येन लाग्नेछ।
※माथि उल्लेखित सबै रकममा कर जोडिएको छैन।

विस्तृत जानकारीको लागि

फोन न.03-5453-6931
ओभरसिजको लागि: +81-3-5453-6931
(सोमबार~शुक्रबार 10:00 - 18:00)
(शनिबार 11:00 - 17:00)
ई-मेलको लागि यहाँ थिच्नु होला
हामी तपाईंलाई विस्तृतमा जानकारी दिनेछौं

PG Group & Partners

top▲