Pension LUMP SUM Withdrawal Payments(Nenkin)


ONE STOP SERVICE specializes in Tax Refund, Visa , Pension and Insurances, Legal Assistance,
Non Japanese LUMP SUM Withdrawal Payment(Nenkin) and  Income Tax Refund
Available support in 12 countries

Mga Bayarin Hingil sa Aplikasyon para sa Pensyon LSWP

 1. A Course
  Aplikasyon hingil sa Pensyon LSWP at sa Refund ng Kaukulang 20% income tax refund nito.
  Kabuuang Halaga ng Pensyon LSWP Ang Aming Singil
  Kung mas mababa sa 300,000 Yen 30,000 yen
  Mula 300,000 Yen hanggang sa halagang mas mababa sa
  500,000 Yen
  40,000 yen
  Mula 500,000 Yen hanggang sa halagang mas mababa sa
  1,000,000 Yen
  50,000 yen
  Mula 1,000,000 Yen hanggang sa halagang mas mababa sa
  1,500,000 Yen
  60,000 yen
  Mula 1,500,000 Yen hanggang sa halagang mas mababa sa
  2,000,000 Yen
  70,000 yen
  2,000,000 Yen o higit pa~ Kumunsulta sa amin
  ※Ang aming singil sa serbisyo ay hindi pa napabilang ang buwis sa pagkunsumo.
  Makipagkunsulta lamang sa amin kung kayo po ay maga-apply bilang grupo na may 10 miyembro at higit pa o bilang isang kumpanya para sa komisyon.


  * ※Dahil sa rebisyon ng systema sa Pension , ang pagkalkula ng halaga ng lump-sum withdrawal payment ay nabago rin . Mula sa dating 36 buwan (3 taon) ay magiging 60 buwan (5 taon) ang pinakamataas na limitasyon na maibabalik simula Abril 1, 2021. Kasabay rin nito, ang pagbabago sa ilang mga singil sa bayad ng aming serbisyo.

  * Kabakas ng aming kompanya na Isang abogadong espeyalista sa Paggawa at Segurong Panglipunan ang magsasagawa ng aplikasyon hingil sa Pensyon LSWP.

  * Isang tax accountant na kabilang sa aming grupo ang magsasagawa ng aplikasyon para sa refund ng kaukulang 20% income tax na ipinataw dito.
 2. B Course (Dalawang Uri)
  Pagsumite ng Aplikasyon hingil sa pagbabalik ng kontribusyon sa pension o Pension Lump-sum Withdrawal lamang
  *Kinakailangan ng paunang bayad sa aming serbisyo na ito
  (Kapag Pambansang Pensyon o National Pension and bayad sa serbisyo ay 20,000 Yen)
  * Isang abogadong espeyalista sa Paggawa at Segurong Panglipunan ang magsasagawa ng aplikasyon hingil sa Pensyon LSWP. 
 3. C Course
  Refund ng 20% Income Tax (sa pensyon). Sa C Course, kinakailangang may ihihirang na Tax Agent. Ang pinakamababang fee namin ay 20,000 Yen at maaaring umabot hanggang 20% ng narefund na income tax.
  * Isang tax accountant ang magsasagawa ng aplikasyon para sa refund ng kaukulang 20% income tax na ipinataw dito.
 4. Sa mga hindi pa nakapag Year-End-Adjustment
  Ang mga umuwi na hindi nakagawa ng nasabing aplikasyon sa kaparehong taon ng pag-uwi ay maaari paring makakuha ng refund. Ang aming singil dito ay 20% sa narefund na tax o 5,000 yen bilang pinakamababang singil.
  (Iba pa ito sa tax refund sa ipinataw na buwis sa binayarang  Pensyon Lump Sum Withdrawal Payment.)
 5. Iba Pang Mga Serbisyo at Bayarin
  Mga kasong kinakailangan ng pag-aabiso tungkol sa paglilipat.
  (Ang service fee ng agent ay 5,000 Yen.)
  Mga kaso na kung saan nawawala ang dokumentong pang-abiso tungkol sa LSWP.
  (Ang service fee para sa paglalabas muli ng sinabing dokumentong pang-abiso ay 5,000 Yen.)

Para sa mga karagdagang katanungan

Kunsulta sa Telepono03-5453-6931
Mula sa Ibang bansa +81-3-5453-6931
Mula Lunes hanggang Biyernes mula alas diyes 10 ng umaga hanggang ala sais 6 ng gabi
Pansamantalang sarado ng Sabado bilang bahagi ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng  bagong impeksyon dala ng Corona Virus.
Kung nais magtanong sa email: Mangyaringi click ITO.
Maari ka naming tulungan nang higit pa kung ninanais kung ipapaalam mo sa amin na nabasa mo ang aming homepage.

Mga Negosyo ng PG Group at Mga Ka-partner Nito

top▲