ပီဂျီ
(နန်းခင်းနှင့် အခွန်ငွေများပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းအတွက်အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ)


ပင်စင်ငွေပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းအပြင်အခြာ‌းသောဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ဘာသာစကား
၁၁မျိုးဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးနေပြီဖြစ်သည်။

အလုပ်သမားပင်စင်ပြန်လည်ထုတ်ယူရာ၌ ၀င်ငွေခွန်အဖြစ်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သော ၂၀ရာခိုင်နှုန်းအားပြန်လည် လျှောက်ထားလို့ရနိုင်ပါသလား?

အထက်ပါ ၀င်ငွေခွန်ကိုပြန်လည်ရရှိရန်အတွက်၊ အခွန်အကျိုးဆောင်တစ်ဦးဖြင့် တိုင်ပင်၍ ထိုအကျိုး‌ဆောင်မှတစ်ဆင့် အခွန်ရုံးသို့ စာရွက်စာတမ်းများကို တင်သွင်းရန်နှင့် လျှောက်လွှာလျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည်။

သတိပြုရန်မှာ ပြန်လည်ထုတ်ယူထားသောပင်စင်ငွေများကို လက်ခံရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ဂျပန်နိုင်ငံပင်စင်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်ရုံမှ ပင်စင်ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းဆိုင်ရာပြေစာကိုပါလက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါပြေစာကိုပါ အခွန်အကျိုးဆောင်အား တင်ပြရန်လိုအပ်သည်။

အကျဥ်းချုပ်ဆိုရလျှင်

လျှောက်ထားခြင်း A ပင်စင်ငွေများအားလုံးကိုလျှောက်ထားခြင်းလုပ်ငန်းစဥ်နှင့်အဆိုပါပင်စင်ငွေပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းအတွက် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သော ၀င်ငွေခွန် ၂၀ရာခိုင်နှုန်းကိုပါ တစ်ပါတည်း ပြန်လည်ရရှိရန်လျှောက်ထားခြင်း၊
လျှောက်ထားခြင်း B ပင်စင်ငွေများအားလုံးကိုသာလျှောက်ထားခြင်းနှင့်
လျှောက်ထားခြင်း C (ခ) ကိုပြီးမြောက်ပြီး ၀င်ငွေခွန် ၂၀ရာခိုင်နှုန်းကိုသာ လျှောက်ထားခြင်းဟူ၍ ၃မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။

၁။ အလုပ်သမားနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဆိုင်ရာ ‌ရှေ့နေမှာ ပင်စင်ငွေများအားလုံးကိုလျှောက်ထားခြင်းလုပ်ငန်းစဥ်အတွက်သာ တာ၀န်ယူဆောက်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ၀င်ငွေခွန် ၂၀ရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းအတွက်မူ အခွန်အကျိုးဆောင်က တာ၀န်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
※၂။ လျှောက်ထားခြင်း C အား ဆောင်ရွက်ရာ၌ ကနဦး ပင်စင်ငွေ (၈၀ ရာခိုင်နှုန်း) ာ ပေးချေပြီးကြောင်းစာရွက်တွင် ဖော်ပြထားသော နေ့စွဲမှ ၅နှစ်အတွင်း (၅နှစ်ပြည့်မည့် နှစ်၏ နှစ်ကုန်ရက်အထိ) လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အား မေးမြန်းလိုပါက ကုမ္ပဏီထံသို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပါ။

အသေးစိတ်

ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်တိုင်ပင်ခြင်း03-5453-6931
နိုင်ငံခြားမှဆက်သွယ်လိုပါက +81-3-5453-6931
ကြားရက် (၁၀နာရီမှ ၁၈နာရီ)
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် စနေနေ့တိုင်း ယာယီပိတ်ပါသည်။
အီးမေးလ်ပို့ရန် နှိပ်ပါ
သင်၏စိတ်တိုင်းကျ၀န်‌ဆောင်မှုပေးနေပြီဖြစ်သည်။

ပီဂျီ လုပ်ငန်းစု

top▲