ပီဂျီ
(နန်းခင်းနှင့် အခွန်ငွေများပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းအတွက်အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ)


ပင်စင်ငွေပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းအပြင်အခြာ‌းသောဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ဘာသာစကား
၁၁မျိုးဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးနေပြီဖြစ်သည်။

ပင်စင်ငွေပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းအတွက် ကျသင့်သောအကျိုးဆောင်ခ

 1. လျှောက်ထားခြင်း (က)
  ပင်စင်ပြန်အမ်းငွေနှင့်၀င်ငွေခွန်ပြန်အမ်းငွေကိုပါပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်း
  ယန်း ၂,၀၀၀,၀၀၀ မှ ယန်း ၂,၅၀၀,၀၀၀ အောက် ၈၀,၀၀၀ ယန်း
  ယန်း ၃၀၀,၀၀၀ အောက် ၃၀,၀၀၀ ယန်း
  ယန်း၃၀၀,၀၀၀ မှ ယန်း ၅၀၀,၀၀၀ အောက် ၄၀,၀၀၀ ယန်း
  ယန်း ၅၀၀,၀၀၀ မှ ယန်း ၁,၀၀၀,၀၀၀ အောက် ၅၀,၀၀၀ ယန်း
  ယန်း ၁,၀၀၀,၀၀၀ မှ ယန်း ၁,၅၀၀,၀၀၀ အောက် ၆၀,၀၀၀ ယန်း
  ယန်း ၁,၅၀၀,၀၀၀ မှ ယန်း ၂,၀၀၀,၀၀၀ အောက် ၇၀,၀၀၀ ယန်း
  ယန်း ၂,၀၀၀,၀၀၀ နှင့်အထက် ကုမ္ပဏီနှင့်ဆွေးနွေးရန်
  ※ အထက်ပါ ကျသင့်ငွေများအားလုံးမှာ အခွန်မပါ၀င်သေးသော စျေးနှုန်းများဖြစ်သည်။
  ၁၀ဦးထက်ပို၍အုပ်စုလိုက် လျှောက်ထားခြင်း (သို့) ကုမ္ပဏီ ခုမိအအိုင်း မှလျှောက်ထားပါက ကျသင့်ငွေအား ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။


  * ပင်စင်အားလုံးပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းအတွက် လျှောက်ထားခြင်းမှာ အလုပ်သမားနှင့်လူမှုဖူလုံ‌ရေးဆိုင်ရာ ရှေ့နေ့မှတာ၀န်ယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ (ကုမ္ပဏီ၏ ပါတနာဖြစ်သည်။)
  * ဖြတ်တောင်ခံရသော၀င်ငွေခွန်ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းမှာ အခွန်စာရင်းကိုင်မှ တာ၀န်ယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ (ကုမ္ပဏီ၏ လက်အောက်ခံအဖွဲ့ဖြစ်သည်)
  * ဖြတ်တောက်ခံရသော၀င်ငွေခွန်ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းမှာ အခွန်စာရင်းကိုင်မှ တာ၀န်ယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
 2. လျှောက်ထားခြင်း (ခ)
  ပင်စင်ငွေများအားလုံးပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်း ကိုသာလျှောက်ထားခြင်း (ကြိုတင်ငွေသွင်းစနစ်သာလက်ခံပါသည်)
  အစိုးရပင်စင်- ၂၀,၀၀၀ ယန်း
  * ပင်စင်အားလုံးပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းအတွက် လျှောက်ထားခြင်းမှာ အလုပ်သမားနှင့်လူမှုဖူလုံးရေးဆိုင်ရာ ‌ရှေ့နေ့မှတာ၀န်ယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
 3. လျှောက်ထားခြင်း (ဂ)
  ပင်စင်ခွန်ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းမှ အခွန်ငွေကိုသာလျှောက်ထားခြင်း (အခွန်ရှေ့နေဖြင့်)
  (အနည်းဆုံး ယန်း ၂၀,၀၀၀ မှ ပြန်လည်ရရှိမည့် ၀င်ငွေခွန်၏ ၂၀ရာခိုင်နှုန်း)
  *ဖြတ်တောက်ခံရသော၀င်ငွေခွန်ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းမှာ အခွန်စာရင်းကိုင်မှ တာ၀န်ယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
 4. နှစ်ကုန်အခွန်စီမံခြင်း (နန်းမဆွတ်ချောဆဲ) မပြီးစီးသေးသူများ
  ဂျပန်နိုင်ငံမှထွက်ခွာ၍ မိမိနိုင်ငံသို့ ပြန်မည့်နှစ်အတွက် နှစ်ကုန်အခွန်စီမံခြင်း (နန်းမဆွတ်ချောဆဲ) မပြီးစီးသေးသူများမှာ အခွန်အတည်ပြုခြင်း (ခခုတဲရှင်းကိုခု) ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အခြားသော၀င်ငွေခွန်များပြန်လည်ထုတ်ယူရနိုင်ခြေလည်းရှိပါသည်။ ၀န်‌ဆောင်ခမှာပြန်လည်ရရှိမည့် အခွန်၏ ၂၀ရာခိုင်နှုန်း (အနည်းဆုံးနှုန်းထားမှာ ယန်း ၅,၀၀၀ ဖြစ်သည်။)
  ※ လျှောက်ထားခြင်း (ဂ)မှ အခွန်ငွေနှင့် မတူညီသော အခွန်ငွေဖြစ်ပါသည်။
 5. အခြားသော ကိုယ်စား၀န်ဆောင်မှုနှင့် ကျသင့်ငွေများ
  ဂျပန်နိုင်ငံမှထွက်ခွာခြင်းအတွက်အကြောင်းကြားစာလိုအပ်ပါက
  (၀န်ဆောင်မှုအတွက်ကျသင့်ငွေ ယန်း ၅,၀၀၀)
  ပင်‌စင်ငွေများပြန်လည်ထုတ်ယူပြီးကြောင်း ပြေစာပျောက်ဆုံးသွားပါက
  (ပြေစာပြန်လည်ထုတ်ယူရန်ကျသင့်ငွေ ယန်း ၅,၀၀၀)
အထက်ပါ ကျသင့်ငွေများမှာ အခွန်မပါသေးသော ကျသင့်ငွေများဖြစ်သည်။
※ အထက်ပါ ကျသင့်ငွေများအားလုံးမှာ အခွန်မပါ၀င်သေးသော စျေးနှုန်းများဖြစ်သည်။ ၁၀ဦးထက်ပို၍အုပ်စုလိုက် လျှောက်ထားခြင်း (သို့) ကုမ္ပဏီ ခုမိအအိုင်း မှလျှောက်ထားပါက ကျသင့်ငွေအား ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။

အသေးစိတ်

ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်တိုင်ပင်ခြင်း03-5453-6931
နိုင်ငံခြားမှဆက်သွယ်လိုပါက +81-3-5453-6931
ကြားရက် (၁၀နာရီမှ ၁၈နာရီ)
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် စနေနေ့တိုင်း ယာယီပိတ်ပါသည်။
အီးမေးလ်ပို့ရန် နှိပ်ပါ
သင်၏စိတ်တိုင်းကျ၀န်‌ဆောင်မှုပေးနေပြီဖြစ်သည်။

ပီဂျီ လုပ်ငန်းစု

top▲