ပီဂျီ
(နန်းခင်းနှင့် အခွန်ငွေများပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းအတွက်အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ)


ပင်စင်ငွေပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းအပြင်အခြာ‌းသောဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ဘာသာစကား
၁၁မျိုးဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးနေပြီဖြစ်သည်။

ပီဂျီကုမ္ပဏီ၏ပရိုဖိုင်

ကုမ္ပဏီအမည် ကုမ္ပဏီအမည်
တည်နေရာ 〒151-0063
တိုကျို၊ ရှိဘုယရပ်ကွက် တိုမိဂယ ၁-၁၃-၉ ဖွန်တီနိရှိဟာရဂျုခုအဆောက်အအုံ လေးလွှာ
ဖုန်း : ၀၃-၅၄၅၃-၆၉၃၁
FAX :၀၃-၅၄၅၃-၆၉၃၂
info@pg-taxrefund.co.jp
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား အခွန်စီမံလုပ်ငန်း
ငွေကြေးစီမံခြင်းလုပ်ငန်း
အခွန်ကိုယ်စားလှယ် (အခွန်အကျိုးဆောင်)
နိုင်ငံရပ်ခြားငွေလွှဲအကျိုးဆောင် (နိုင်ငံတကာငွေလွှဲ၀န်ဆောင်မှု) အကျိုးဆောင်
ဘာသာပြန် (ဥပ‌ဒေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ)
ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးခြင်းလုပ်ငန်း
ဗီဇာ၀န်ဆောင်မှု
ဥပဒေဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးခြင်းလုပ်ငန်း
ကုမ္ပဏီပူးပေါင်းခြင်း
အာမခံကိုယ်စားလှယ်
တည်ထောင်သည့်ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၉ရက်၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ်
မတည်ငွေ ယန်း၁ကုဋေ
ဥက္ကဌ ခိတအိုက အီရီးန (ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ချုပ်)
ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ် ခိတအိုက နအိုးဂျိ
ငွေသွင်းငွေထုတ်ဘဏ် မိစုဘိရှီတိုကျို ယူအက်ဖ်ဂျေ၊ ‌ရောရောဂိ-အုအဲဟရ ဘဏ်ခွဲ
စုမိတိုမို မိစုအိ ဘဏ်ကိုအောပရေးရှင်း/ ရှိဘုယဘဏ်ခွဲ
မိဇုဟို ဘဏ်/ ရှိဘုယဘဏ်ခွဲ
ဆာ၀ယက ရှင်းယောဘဏ်/ ရှိဘုယဘဏ်ခွဲ
နိဟွန်းဆဲအိဆခုခင်းယူးခိုးခို/ ရှိဘုယဘဏ်ခွဲ
အခွန်စာရင်းကိုင်ရုံး ပီဂျီ အခွန်စာရင်းကိုင်ရုံး
အခွန်စာရင်းကိုင် - နိုဘုအို စိုင်းတို
ချိဘ၊ အဘိကို-ရှိ၊ တန်းနိဒိုင်း ၂-၁-၂ အက်ကော တန်းနိုဒိုင်းတိုက် ၃လွှာ
၀၄-၇၁၉၃-၈၈၉၈
တိုကျိုအကောက်ခွန်စာရင်းကိုင်အဖွဲ့ချုပ်မှ တရား၀င်အသိပြု အဖွဲ့၀င်
တရားဥပ‌ဒေအကြံပေး ဟာရဂျုခု ဥပဒေလုပ်ငန်း
နိုဘုဟိဒဲ ခတို၊ ‌ရှေ့နေကိုယ်စားလှယ်
တိုကျို၊ ချိယိုးဒ-ခု၊ ခန်ဒဆုဒ-ချော ၁-၁၅-၂
အ၀ဂျိကန်းဘုဆွတ် အဆောက်အအုံ ၄လွှာ
၀၃-၆၇၀၉-၉၈၉၀၊ ၀၃-၆၇၀၉-၉၈၉၁
တရားဥပ‌ဒေအကြံပေး ဟာရဂျုခု ဥပဒေလုပ်ငန်း
နိုဘုဟိဒဲ ခတို၊ ‌ရှေ့နေကိုယ်စားလှယ်
တိုကျို၊ ချိယိုးဒ-ခု၊ ခန်ဒဆုဒ-ချော ၁-၁၅-၂
အ၀ဂျိကန်းဘုဆွတ် အဆောက်အအုံ ၄လွှာ
၀၃-၆၇၀၉-၉၈၉၀၊ ၀၃-၆၇၀၉-၉၈၉၁
တရားရေးအကြံပေး ဟိရိုးမိ ဆဲခိ ရုံး၊ တရားရေးအကြံပေး- ဟိရိုးမိဆဲခိ တရားရေးအကြံပေး၊ တိုကျို ဆဲတဂယ-ခု၊ မဆွတ်ဘရ
၃-၄၁-၆၊ အခန်း ၂၀၂
၀၃-၃၃၂၂-၁၇၈၇
တိုကျို ဆဲတဂယ-ခု၊ မဆွတ်ဘရ ၃-၄၁-၆၊ အခန်း ၂၀၂
ရှိဟိုး-ရှော့ရှိ ရှေ့နေများအဖွဲ့ချုပ် ဂျပန်ဖက်ဒရေးရှင်း နှင့် တိုကျို ရှိဟိုး-ရှော့ရှိ ရှေ့နေများအဖွဲ့ချုပ် တို့၏ တရား၀င်အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့၀င်
အလုပ်သမားနှင့် လူမှုဖူလုံ‌ရေး အကြံပေး ပါတနာ ဟိစမဆွတ် အလုပ်သမားနှင့် လူမှုဖူလုံ‌ရေး အကြံပေးရုံး
တဲဆွတ်အို ဟိစမဆွတ်၊ အလုပ်သမားနှင့် လူမှုဖူလုံ‌ရေး အကြံပေး ကိုယ်စားလှယ်
တိုကျို ဆဲတဂယ-ခု၊ စန်ဂဲန်ဂျယ ၁-၈-၁၅ အခန်း- ၂၀၁
၀၃-၃၄၂၄-၇၁၂၀
တိုကျို အလုပ်သမားနှင့် လူမှုဖူလုံ‌ရေး အကြံပေးအဖွဲ့ချုပ်၏ တရား၀င်အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့၀င်
စီမံခန့်ခွဲ‌ရေး အကြံပေး ပါတနာ ပီဂျီ စီမံခန့်ခွဲ‌ရေးရုံး
နိုဘု ဆိုင်းတို၊ စီမံခန့်ခွဲ‌ရေး အကြံပေး (အခွန်စာရင်းကိုင်)
ချိဘ၊ အဘိကို-ရှိ၊ တန်းနိုဒိုင်း ၂-၁-၁၂ အ‌က်ကော တန်းနိုဒိုင်း အဆောက်အအုံ ၃လွှာ
၀၄-၇၁၉၃-၈၈၉၈
ဂျပန်ဖက်ဒရေးရှင်းအသိအမှတ် စီမံခန့်ခွဲ‌ရေး
တရား၀င်အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့၀င်
လုပ်ထုံးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲ‌ရေး ဥပဒေအထူးပြုအဖွဲ့ချုပ် နှင့် တိုကျို ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲ‌ရေး အထူးပြုအဖွဲ့ချုပ်
စီမံခန့်ခွဲ‌ရေး အကြံပေး ပါတနာ ပီဂျီ ဂလိုဘယ်လ် စီမံခန့်ခွဲ‌ရေး အကြံပေးပါတနာ ရုံး
ယစုဟိရို အီ၀မိုတို၊ စီမံခန့်ခွဲ‌ရေး အကြံပေး
တိုကျို၊ ခိတ-ခု၊ တဘတရှင်းမချိ ၃-၃၆-၁၀၊ တိုမိယမ ဟိမဲ အဆောက်အအုံ အခန်း-၇၀၄
၀၃-၆၈၀၇-၆၆၃၁
ဂျပန်ဖက်ဒရေးရှင်းအသိအမှတ် စီမံခန့်ခွဲ‌ရေး
တရား၀င်အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့၀င်
လုပ်ထုံးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲ‌ရေး ဥပဒေအထူးပြုအဖွဲ့ချုပ် နှင့် တိုကျို ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲ‌ရေး အထူးပြုအဖွဲ့ချုပ်
အဖွဲ့၀င် တိုကျိုကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်ရုံရှေ့နေရုံး ရှိဘုယ ဟိုဂျင်းကိုင်း
ဂျပန်နိုင်ငံ ဖိလစ်ပိုင်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်ရုံရှေ့နေရုံး
ဆက်စပ်လုပ်ငန်း/ ထောက်ခံအပ်သော ကုမ္ပဏီ

K.K. I-REMIT JAPAN – TOKYO ရှယ်ယာကုမ္ပဏီ
၃လွှာ၊ SKအုအဲနို အဆောက်အအုံ ၃-၁၈-၇၊ ဟိဂရှိ အုအဲနို၊ တိုင်းတို-ခု၊ တိုကျို
၀၃-၅၈၁၂-၀၂၀၃
URL https://iremitglobal.com/

D. Communications, Inc.
တိုကျိုရုံး
SKခယဘချော အဆောက်အအုံ ၃လွှာ, ၂-၅-၅ နိဟွန်းဘရှိ ခယဘချော၊ ချူးအိုး-ခု၊ တိုကျို
၀၃-၆၆၆၁-၂၄၇၇
URL https://www.sendmoney.co.jp

Speed Money Transfer (SMTJ K.K.)
ရုံးချုပ်
ခင်းရှိချောစီးတီး အဆောက်အအုံ ၉လွှာ၊ ၂-၁၃-၄ ခိုတဘ-ရှိ၊ စုမိဒ-ခု၊ တိုကျို

နဂိုယ အခွဲ
ဆကအဲတာ၀ါ အဆောက်အအုံ အခန်း-၆၀၂၊ ၄-၁၂-၁၉ ဆကအဲ၊ နခ-ခု၊ နဂိုယ၊ အအိချိ
၀၃-၆၈၆၉-၈၅၅၅
URL http://www.smtj.co.jp/

Seven Bank
မရုနိုအုချိ စင်တာ အဆောက်အအုံ၊ ၁-၆-၁ မရုနိုအုချိ၊ ချိယိုးဒ-ခု၊ တိုကျို
၀၃-၃၂၁၁-၃၀၆၀
URL https://www.sevenbank.co.jp/

Location

Chiyoda-line (Tokyo Metro) Yoyogi-koen station
Exit No.2 South (Minami) Exit

About 2 mins walk

From exit No.2 walk straight to the Yoyogi-koen intersection on Inokashira street.
Cross the street, walk to the right side to FamilyMart.
We are on the 4th floor of the building which the FamilyMart is located.


Odakyu-line Yoyogi-hachiman station
South (Minami) Exit
About 3 mins walk

From ticket gate of the station walk to the left direction passing Maruman Grocery store, Lawson convenience store and Flower shop.
You will find a large intersection on the street after Tomigaya Post Office.
Cross the intersection towards the FamilyMart.
We are on the 4th floor of the building which the FamilyMart is located.

ပီဂျီ လုပ်ငန်းစု

top▲