XIN LƯƠNG HƯU 1 LẦN (NENKIN)


Dịch vụ hỗ trợ toàn diện các thủ tục xin hoàn thuế, visa, lương hưu, bảo hiểm, tư vấn pháp luật v.v.
Thủ tục xin lương hưu 1 lần ( nenkin) và hoàn tiền thuế thu nhập của  lương hưu ,đối ứng 12 ngôn ngữ.

Điều kiện để đăng ký thủ tục xin lương hưu 1 lần (nenkin) 

  1. Không mang quốc tịch Nhật
  2. Đã nộp bảo hiểm lương hưu quốc dân trên 6 tháng hoặc lương hưu phúc lợi với thời hạn trên 6 tháng.
  3. Chưa đến thời hạn được nhận hưu trí tuổi già.
   Thời gian tham gia nộp lương hưu không quá 25 năm (Riêng từ ngày 1/ 8/2017 trở đi, thời hạn tham gia được rút xuống từ 25 năm xuống 10 năm. Vì vậy tham gia đóng bảo hiểm trên 10 năm (120 tháng) sẽ không được xin trợ cấp lương hưu 1 lần.)
  4. Chưa được hưởng chế độ lương hưu dành cho người tàn tật lần nào.
  5. Không phải đối tượng được nhận lương hưu hoặc các loại tiền tương tự theo quy định pháp luật ở nước sở tại.
  6. Không có địa chỉ lưu trú tại Nhật Bản, và thời hạn cắt địa chỉ tại Nhật chưa quá 2 năm
   (Thuế thu nhập bị truy thu từ tiền lương hưu (nenkin) xin 1 lần có thể xin hoàn lại trong thời hạn 5 năm kể từ khi nhận được nenkin lần một)

Liên hệ

Điện thoại liên hệ:03-5453-6931
Điện thoại từ nước ngoài +81-3-5453-6931
Hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ về việc phòng chống lây lan dịch COVID 19 công ty chúng tôi xin thông báo sẽ thay đổi giờ làm
Thứ 2 - Thứ 6: 11:00 đến 17:00
Thứ 7 sẽ tạm nghỉ cho đến khi có thông báo mới
(Ngày thường:10:00~18:00)
(Có thể tư vấn vào thứ 7 tùy nhu cầu)
Liên hệ bằng emailtại đây
Nếu cho biết bạn "Đã xem trang web Xin lương hưu 1 lần của chúng tôi thì việc hướng dẫn sẽ dễ dàng hơn.

PG Group & Đối tác

top▲