XIN LƯƠNG HƯU 1 LẦN (NENKIN)


Dịch vụ hỗ trợ toàn diện các thủ tục xin hoàn thuế, visa, lương hưu, bảo hiểm, tư vấn pháp luật v.v.
Thủ tục xin lương hưu 1 lần ( nenkin) và hoàn tiền thuế thu nhập của  lương hưu ,đối ứng 12 ngôn ngữ.

Thủ tục xin hoàn trả lương hưu 1 lần (nenkin) cho người nước ngoài về nước là gì?

Những cá nhân không mang quốc tịch Nhật Bản và đáp ứng một số điều kiện nhất định đều có thể đăng ký xin hoàn trả lương hưu quốc dân, lương hưu phúc lợi 1 lần (nenkin) thông qua luật sư bảo hiểm xã hội và lao động
Văn phòng cố vấn thuế PG cũng hỗ trợ xin hoàn lại số tiền thuế thu nhập 20% bị truy thu từ lương hưu (nenkin) 
※1.Ngoài ra, đối với những người có đóng thuế thu nhập và thuế cư trú ở Nhật, nếu có hỗ trợ kinh tế cho người thân ở nước ngoài với tư cách là người cấp dưỡng thì có thể xin hoàn thuế thêm ( Ngoài phần thuế thu nhập bị truy thu từ tiền lương hưu xin 1 lần (nenkin))
※2. Không kể trường hợp 1 ở trên, nếu cá nhân nào đã về nước nhưng vẫn chưa làm điều chỉnh thuế cuối năm thì vẫn có thể xin hoàn lại được thuế tùy thuộc vào việc làm thủ tục kê khai thuế. (phần thuế này được tách riêng với nenkin.

Liên hệ

Điện thoại liên hệ:03-5453-6931
Điện thoại từ nước ngoài +81-3-5453-6931
Hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ về việc phòng chống lây lan dịch COVID 19 công ty chúng tôi xin thông báo sẽ thay đổi giờ làm
Thứ 2 - Thứ 6: 11:00 đến 17:00
Thứ 7 sẽ tạm nghỉ cho đến khi có thông báo mới
(Ngày thường:10:00~18:00)
(Có thể tư vấn vào thứ 7 tùy nhu cầu)
Liên hệ bằng emailtại đây
Nếu cho biết bạn "Đã xem trang web Xin lương hưu 1 lần của chúng tôi thì việc hướng dẫn sẽ dễ dàng hơn.

PG Group & Đối tác

top▲