XIN LƯƠNG HƯU 1 LẦN (NENKIN)


Dịch vụ hỗ trợ toàn diện các thủ tục xin hoàn thuế, visa, lương hưu, bảo hiểm, tư vấn pháp luật v.v.
Thủ tục xin lương hưu 1 lần ( nenkin) và hoàn tiền thuế thu nhập của  lương hưu ,đối ứng 12 ngôn ngữ.

Lệ phí đăng ký thủ tục xin lương hưu một lần(nenkin) cho người về nước

 1. 1.Gói A
  Xin chi trả lương hưu một lần khi rút ra khỏi hệ thống lương hưu và thuế thu nhập bị đánh lên phần lương hưu này.
  Tổng số tiền lương hưu được chi trả một lần Lệ phí
  từ 300,000 yên trở xuống 30,000 yên
  300,000~500,000 yên 40,000 yên
  500,000~1,000,000 yên 50,000 yên
  1,000,000~1,500,000 yên 60,000 yên
  1,500,000~2,000,000 yên 70,000 yên
  từ 2,000,000 yên trở lên liên hệ với PG để biết thêm chi tiết
  Bảng lệ phí trên chưa bao gồm thuế. Trường hợp khách làm theo nhóm 10 người trở lên,
  hoặc theo nghiệp đoàn v.v xin liên hệ với PG để biết thêm chi tiết.

  *Trước đây tiền trợ cấp lương hưu được chi trả tối đa là 3 năm (36 tháng) nhưng Luật Hưu Trí đã có sửa đổi từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 số tiền chi trả tối đa sẽ được nâng lên thành 5 năm (60 tháng). Theo đó mức phí đăng ký cũng có thay đổi theo.
  *Xin tiền lương hưu chi trả 1 lần sẽ do cố vấn Lao động Bảo hiểm Xã hội đảm nhận. ( Đối tác của PG)
  *Xin hoàn tiền thuế thu nhập sẽ được cố vấn thuế đảm nhận. (Thuộc tập đoàn của công ty chúng tôi)
 2. 2.Gói B
  Xin riêng tiền lương hưu chi trả một lần (Lệ phí trả trước).
  Lương hưu quốc dân: cố định 20,000 yên.
  *Xin tiền lương hưu chi trả 1 lần sẽ do văn phòng cố vấn lao động xã hội và đối tác đảm nhận
 3. 3.Gói C
  Xin riêng thuế thu nhập từ tiền lương hưu (đại diện quản lý thuế) (Lệ phí thấp nhất từ 20,000 yên~20% số tiền thuế được hoàn)
  *Xin hoàn tiền thuế thu nhập sẽ do cố vấn thuế đảm nhiệm, đại diện quản lý thuế sẽ do công ty chúng tôi đảm nhiệm
 4. 4.Chưa làm điều chỉnh thuế cuối năm
  Trường hợp quý khách đã về nước mà vẫn chưa làm điều chỉnh thuế cuối năm của năm đó,
  nhưng có nhu cầu đăng ký khai báo thuế thì vẫn có thể xin hoàn thuế thu nhập cá nhân được.
  (Lệ phí thấp nhất từ 5000 yên đến 20% số tiền thuế được hoàn)
  ※Phần thuế thu nhập cá nhân này được tính riêng, không liên quan đến thuế thu nhập ở gói C.
 5. 5.CÁC DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN KHÁC VÀ LỆ PHÍ TƯƠNG ỨNG
  * Xin phát hành lại giấy Thông báo quyết định chi trả tiền lương hưu một lần, lệ phí 5,000 yên
  * Đại diện làm thủ tục thông báo rời Nhật hồi hương, lệ phí 5,000 yên

Liên hệ

Điện thoại liên hệ:03-5453-6931
Điện thoại từ nước ngoài +81-3-5453-6931
Hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ về việc phòng chống lây lan dịch COVID 19 công ty chúng tôi xin thông báo sẽ thay đổi giờ làm
Thứ 2 - Thứ 6: 11:00 đến 17:00
Thứ 7 sẽ tạm nghỉ cho đến khi có thông báo mới
(Ngày thường:10:00~18:00)
(Có thể tư vấn vào thứ 7 tùy nhu cầu)
Liên hệ bằng emailtại đây
Nếu cho biết bạn "Đã xem trang web Xin lương hưu 1 lần của chúng tôi thì việc hướng dẫn sẽ dễ dàng hơn.

PG Group & Đối tác

top▲