XIN LƯƠNG HƯU 1 LẦN (NENKIN)


Dịch vụ hỗ trợ toàn diện các thủ tục xin hoàn thuế, visa, lương hưu, bảo hiểm, tư vấn pháp luật v.v.
Thủ tục xin lương hưu 1 lần ( nenkin) và hoàn tiền thuế thu nhập của  lương hưu ,đối ứng 12 ngôn ngữ.

Thủ tục đăng ký xin lại thuế thu nhập bị truy thu từ tiền lương hưu (nenkin)?

Đối với thủ tục đăng ký xin lại thuế thu nhập, cần phải đăng ký người quản lý thuế, nộp giấy đăng ký người quản lý thuế lên sở thuế có thẩm quyền, sau đó người đại diện quản lý thuế sẽ tiến hành khai báo để được hoàn lại thuế thu nhập.

Tuy nhiên, hiện nay cơ quan hưu trí Nhật Bản sẽ gửi đồng thời số tiền lương hưu được hoàn và thông báo số tiền được chi trả đến khách hàng, vì vậy việc gửi lại giấy thông báo số tiền chi trả cho người đại diện quản lý thuế là rất cần thiết

Xin giới thiệu các gói dịch vụ sau đây
Gói A Đăng ký xin cả lương hưu nhận 1 lần và thuế thu nhập 20%
Gói B Chỉ đăng ký xin lương hưu nhận 1 lần
Gói C Tự xin lại lương hưu nhận 1 lần, chỉ đăng ký xin hoàn thuế thu nhập 20%

※1 Xin lương hưu nhận 1 lần sẽ được cố vấn lao động bảo hiểm xã hội đảm nhận, xin thuế thu nhập sẽ được cố vấn thuế đảm nhận.
※2 Thuế thu nhập bị truy thu từ tiền lương hưu nói trên chỉ có thể xin hoàn lại trong thời hạn 5 năm kể từ khi nhận được nenkin lần một)

Liên hệ

Điện thoại liên hệ:03-5453-6931
Điện thoại từ nước ngoài +81-3-5453-6931
Hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ về việc phòng chống lây lan dịch COVID 19 công ty chúng tôi xin thông báo sẽ thay đổi giờ làm
Thứ 2 - Thứ 6: 11:00 đến 17:00
Thứ 7 sẽ tạm nghỉ cho đến khi có thông báo mới
(Ngày thường:10:00~18:00)
(Có thể tư vấn vào thứ 7 tùy nhu cầu)
Liên hệ bằng emailtại đây
Nếu cho biết bạn "Đã xem trang web Xin lương hưu 1 lần của chúng tôi thì việc hướng dẫn sẽ dễ dàng hơn.

PG Group & Đối tác

top▲