XIN LƯƠNG HƯU 1 LẦN (NENKIN)


Dịch vụ hỗ trợ toàn diện các thủ tục xin hoàn thuế, visa, lương hưu, bảo hiểm, tư vấn pháp luật v.v.
Thủ tục xin lương hưu 1 lần ( nenkin) và hoàn tiền thuế thu nhập của  lương hưu ,đối ứng 12 ngôn ngữ.

Số tiền lương hưu (nenkin) được hoàn?

Số tiền được hoàn lại được tính theo đơn vị 6 tháng, với giới hạn cao nhất 60 tháng (5 năm). Vì vậy thời gian tham gia nộp lương hưu là 5 năm hay 9 năm đều sẽ được nhận cùng 1 mức như nhau.
※Từ tháng 4 năm 2021 đã được thay đổi từ mức 3 năm thành 5 năm

Từ trang chủ của Sở Hưu Trí Nhật Bản về việc xin hoàn lại lương hưu cho người nước ngoài cư trú ngắn hạn tại Nhật.


①TRƯỜNG HỢP NỘP LƯƠNG HƯU QUỐC DÂN

Kể từ tháng 4 năm 2021, đối với những cá nhân nào đóng số phí bảo hiểm lần cuối cùng từ tháng 4 năm 2021 trở đi thì mức tiền hoàn lương hưu (nenkin) sẽ được tính dựa vào thời hạn đóng phí bảo hiểm và theo năm có tháng cuối cùng đóng mức phí bảo hiểm này. ※Còn đối với các cá nhân nào đóng số phí bảo hiểm lần cuối cùng từ trước tháng 3 năm 2021 thì mức tiền hoàn lương hưu (nenkin) vẫn sẽ được tính là 36 tháng giống trước đây

[Công thức tính trợ cấp lương hưu trọn gói]
Số tiền phí bảo hiểm của năm có tháng đóng phí bảo hiểm cuối cùng x 1/2 x Số dùng để tính mức thanh toán

Số dùng để tính mức thanh toán được thiết lập lên đến 60 tháng (5 năm) theo phân loại của số tháng như kỳ đóng phí bảo hiểm và được thể hiện trong bảng dưới đây.

[Trường hợp tháng cuối cùng đóng bảo hiểm là sau tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022]

Số tháng đã đóng phí bảo hiểm Số dùng để tính mức thanh toán Số tiền được chi trả 
(Năm 2021)      
Từ 6 tháng - dưới 12 tháng 6 49,830 yên
Từ 12 tháng - dưới 18 tháng 12 99,660 yên
Từ 18 tháng - dưới 24 tháng 18 149,490 yên
Từ 24 tháng - dưới 30 tháng 24 199,320 yên
Từ 30 tháng - dưới 36 tháng 30 249,150 yên
Từ 36 tháng - dưới 42 tháng 36 298,980 yên
Từ 42 tháng - dưới 48 tháng 42 348,810 yên
Từ 48 tháng - dưới 54 tháng 48 398,640 yên
Từ 54 tháng - dưới 60 tháng 54 448,470 yên
Từ 60 tháng trở lên 60 498,300 yên

②TRƯỜNG HỢP NỘP LƯƠNG HƯU PHÚC LỢI

Từ tháng 4 năm 2021, đối với những người có tháng đóng bảo hiểm cuối cùng (tháng trước tháng có ngày bị loại) là tháng 4 năm 2021 trở đi thì số tiền thanh toán sẽ được tính tối đa là 60 tháng. ※Đối với những người có tháng cuối cùng đóng bảo hiểm là trước tháng 3 năm 2021 thì số tiền thanh toán vẫn sẽ được tính tối đa 36 tháng (3 năm) như cũ.

[Công thức tính trợ cấp lương hưu trọn gói]
(1) Tiền lương căn bản trung bình trong thời gian của người được bảo hiểm x (2) Tỷ lệ thanh toán (Tỷ lệ phí bảo hiểm x 1/2 x Số dùng để tính mức phí thanh toán)

(1) Tiền lương căn bản trung bình trong thời gian của người được bảo hiểm là số tiền thu được khi chia tổng số tiền A + B dưới đây cho tổng số tháng của thời gian được bảo hiểm.
A Tiền lương căn bản của các tháng trong thời gian của người được hưởng bảo hiểm trước tháng 4 năm 2003 x 1.3
B Tổng tiền thưởng và tiền lương căn bản của các tháng trong thời gian của người được hưởng bảo hiểm từ sau tháng 4 năm 2003

(2) Tỷ lệ thanh toán là mức tỷ lệ phí bảo hiểm của tháng 10 năm trước của năm có tháng cuối cùng đóng bảo hiểm ( Nếu tháng cuối cùng đóng bảo hiểm là tháng 1 đến tháng 8 thì tỷ lệ phí bảo hiểm sẽ được tính vào tháng 10 của năm trước và ngược lại nếu tháng cuối cùng đóng bảo hiểm là tháng 9 đến tháng 12 thì tỷ lệ phí bảo hiểm sẽ được tính vào tháng 10 của năm này) x 1/2 x số dùng để tình mức phí thanh toán như bảng bên dưới.

[Trường hợp tháng cuối cùng đóng bảo hiểm sau tháng 4 năm 2021]

Số tháng đã đóng phí bảo hiểm Số dùng để tính mức thanh toán Tỷ lệ chi trả
Từ 6 tháng - dưới 12 tháng 6 0.5
Từ 12 tháng - dưới 18 tháng 12 1.1
Từ 18 tháng - dưới 24 tháng 18 1.6
Từ 24 tháng - dưới 30 tháng 24 2.2
Từ 30 tháng - dưới 36 tháng 30 2.7
Từ 36 tháng - dưới 42 tháng 36 3.3
Từ 42 tháng - dưới 48 tháng 42 3.8
Từ 48 tháng - dưới 54 tháng 48 4.4
Từ 54 tháng - dưới 60 tháng 54 4.9
Từ 60 tháng trở lên 60 5.5

Liên hệ

Điện thoại liên hệ:03-5453-6931
Điện thoại từ nước ngoài +81-3-5453-6931
Hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ về việc phòng chống lây lan dịch COVID 19 công ty chúng tôi xin thông báo sẽ thay đổi giờ làm
Thứ 2 - Thứ 6: 11:00 đến 17:00
Thứ 7 sẽ tạm nghỉ cho đến khi có thông báo mới
(Ngày thường:10:00~18:00)
(Có thể tư vấn vào thứ 7 tùy nhu cầu)
Liên hệ bằng emailtại đây
Nếu cho biết bạn "Đã xem trang web Xin lương hưu 1 lần của chúng tôi thì việc hướng dẫn sẽ dễ dàng hơn.

PG Group & Đối tác

top▲