कर लेखापाल

कर फिर्ती, पेन्सन, कानुनी तथा कर एजेन्ट लगायत सेवाहरु १० भाषामा सहायता

कर फिर्ती सेवा

कर फिर्ती सेवाका साथसाथै पेन्सन फ्रितीको लागि प्रतिनिधि
कस्तो कर फिर्ती गर्न सकिन्छ ?

(देश फर्कनु अगाडि अथवा फर्किसके पछि)
 1. आयकर/आबासीयकर/राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाको फिर्ती(बिमाको फिर्ती ठाउँ अनुसार मिल्ने नमिल्ने)
  *यदि तपाईं विदेशी अथवा जापानीजको Spouse भएको खण्डमा मात्र कर फिर्ती सम्भव हुनेछ
 2. एकमुष्ट निकासी पेंशनको लागि २०% कर फिर्ती
  (पेंशन फिर्तीको आवेदनको लागि छुट्टै खर्च लाग्ने छ)
  http://www.pg-taxrefund.co.jp/nepal/fee.html
  「पेन्सन एकमुष्ट निकासीमा लाग्ने २०% कर फिर्तीको लागि कर फिर्ती आवेदन गरेको खण्डमा फिर्ता गर्न सकिनेछ」
 3. Severance Payment र 401K छनौट कराधानको लागि कर फिर्ती
  (माथि उल्लेखित कराधना कम्पनीबाट पाएको खण्डमा मात्र कर फिर्ती संम्भव हुनेछ)
 4. काम छाडेको(Year-end Adjustment नगरेको खण्डमा)कर फिर्ती आवेदन गरेको खण्डमा आयकर फिर्ती गर्न सकिनेछ।
 5. Consumption कर निम्नलिखित अवस्थामा फिर्ता गर्न सकिने
  *व्यवसायी अथवा कम्पनीले तिरेको Consumption Tax खपत भन्दा बढी भुक्तानी भएमा
  *व्यवसाय घाटामा अथाव stocking or expenses बढेमा
  *Expensive assets such as real estate purchase and capital investment खरिद गरेमा
  *तपाईं एक निर्यात व्यापार चलाउन र बिक्री गर्न कर छूट भएमा
  (कर मुक्त व्यवसायको लागि कर फिर्ती गर्न सकिने छैन)

विस्तृत जानकारीको लागि

ओभरसीजको लागि+८१-३-५४५३-६९३१
(सोम ~ शनि:१०:००~ १८:००, शनिवार ११ ~१७ सम्म)
ई-मेल पनि गर्न सक्नुहुनेछई-मेलको लागि यहाँ थिच्नु होला

top▲