कर लेखापाल

कर फिर्ती, पेन्सन, कानुनी तथा कर एजेन्ट लगायत सेवाहरु १० भाषामा सहायता

शुल्क

शुल्क विवरण

 1. कर लेखापाल शुल्क
  आधारभूत मासिक शुल्क ५,००० येन (Excluding tax)
 2. कर भुक्तानी प्रतिस्थापन शुल्क
  मासिक अतिरिक्त शुल्क १,००० येन (Excluding tax)
  प्रत्येक कर कार्यालय बापत अतिरिक्त १,००० येन लाग्ने
 3. Departure कर
  ५०,००० येन Per case (Excluding Tax)
 4. Lump-sum फिर्ती・स्टैन्डर्ड आयकर शुल्क
  1. A. Course
   LSWP र LSWP को आयकर फिर्ती आवेदन
   कुल निकासी रकम शुल्क
   ~३००,००० येन सम्म ३०,००० येन
   ३००,०००~५००,००० येन ४०,००० येन
   ५००,०००~१,०००,००० येन ५०,००० येन
   १,०००,०००~१,५००,००० येन ६०००० येन
   १,५००,०००~२,०००,००० येन ७०,००० येन
   २,०००,००० ~२,५००,००० येन ८०,००० येन
   २,५००,०००~३,०००,००० येन ९०,००० येन
   ३,०००,०००~३,५००,००० येन १००,००० येन
   ३,५००,००० येन~ ११ ०,००० येन
  2. B. Course
   LSWP आवेदन (अग्रिम भुक्तानी)
   राष्ट्रिय पेंशन:२०,००० येन
   कर्मचारी पेंशन:३०,००० येन
  3. C. Course
   LSWP को आयकर फिर्ती आवेदन
   (२०.००० येन ~फिर्ती रकमको २०%)
  4. अन्य
   ※LSWPको Notification पत्र हराएको खण्डमा Reissue गर्नु परेमा ५,००० येन लाग्नेछ।
   ※स्थानान्तरणको प्रमाण Reissue गर्नु परेमा अथवा प्रमाण पत्र बनाउनु परेमा ५,००० येन लाग्नेछ।
  ※माथि उल्लेखित सबै रकममा कर जोडिएको छैन।
 5. आयकर र आबासीयकर फिर्ती आवेदन शुल्क (पेन्सन बाहेक)
  कर फिर्तीको प्रक्रिया र शुल्क विस्तृत जानकारीको लागि तलको लिंकमा जानुहोला
  http://www.pg-taxrefund.co.jp/nepal/fee.html

※व्यावसाय मालिक र अन्य आम्दानी कर फिलर्सको लागि अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ ।

विस्तृत जानकारीको लागि

ओभरसीजको लागि+८१-३-५४५३-६९३१
(सोम ~ शनि:१०:००~ १८:००, शनिवार ११ ~१७ सम्म)
ई-मेल पनि गर्न सक्नुहुनेछई-मेलको लागि यहाँ थिच्नु होला

top▲