Lump-Sum Withdrawal Payment

एकै ठाउँबाट कर फिर्ती, भिषा, पेंशन लगायत कानूनी सहायता (१० भाषामा परामर्श सहायता)

.外国人の脱退一時金&所得税還付
 • 外国人の脱退一時金とは?
  Lump-Sum Withdrawal Payment
 • 脱退一時金を受取る為の要件は?
  निकासी सीमा
 • 社会保障協定とは?
  सामाजिक सुरक्षा सम्झौता
 • 脱退一時金の支給額は?
  LSWP को हिसाब
 • 脱退一時金の請求手続きは?
  दाबी प्रक्रिया
 • 脱退一時金に関する所得税の還付請求は?
  LSWPको आयकर फिर्ती
 • PGの会社概要
  हाम्रो बारे
 • 脱退一時金の報酬は?
  शुल्क विवरण

विस्तृत जानकारीको लागि

नि:शुल्क फोन
०१२०-९९६-७७१
(सोम ~ शनि:१०:००~ १८:००)
ई-मेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ
ई-मेलको लागि यहाँ थिच्नु होला
हामी तपाईंलाई विस्तृतमा जानकारी दिनेछौं

top▲