ช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นTaxRefund PG&CO. ส่งเงินช่วยเหลือครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอน สามารถทำเรื่องขอคืนภาษีได้


เหตุผลที่เราได้รับการใว้วางใจ

เชื่อถือ・เชื่อใจ・ประสบการณ์

บริษัทแปซิฟิกการันตี(PG&CO.)ได้รับความร่วมมือจากนักภาษีอากรมาเป็นเวลานาน ซึ่งทำให้ลูกค้าของเราได้รับเงินคืนภาษี
ลูกค้าของเราส่วนใหญ่มาจากการแนะนำจากลูกค้าเก่าที่เคยได้รับเงินคืนภาษีจริงโดยใช้บริการจากเรา
บริษัทเราสามารถประเมินมูลค่าเงินภาษีที่คาดว่าจะได้คืน ได้ล่วงหน้า
ก่อนที่ทางนักภาษีอากรจะดำเนินการขอคืนเงินภาษี โดยพิจารณาจากเอกสารสำคัญที่ลูกค้าส่งมาให้

เรามีเครือข่ายที่ครบวงจร เพื่อรองรับกรณีที่มีอุปสรรคและจำเป็นต้องแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ดังนั้นผู้ใช้บริการสามารถไว้วางใจและเชื่อมั่นในการให้คำปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญได้ อีกทั้งการรักษาความลับเป็นเลิศ และประสานงานกับที่ปรึกษาด้านกฎหมาย, ตุลาการอาลักษณ์, ทนายความและรับแปลเอกสารจำเป็นที่เกี่ยวข้อง

บริการที่มีคุณภาพ

นักวางแผนการเงินและตัวแทนจัดการด้านภาษีของบริษัทเราจะสอบถามความต้องการของลูกค้า
แล้วอธิบายเกี่ยวกับการวางแผนภาษีหรือการขอคืนภาษี
หลังจากนั้นจึงให้ทางนักภาษีอากรดำเนินการยื่นเรื่องขอคืนภาษี
บริษัทเราพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอเอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นคำร้องขอคืนภาษี และ รับแปลเอกสาร
นอกจากเกี่ยวกับการขอคืนภาษีแล้ว บริษัทเรายังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับเงินบำนาญคืนเป็นเงินก้อน(ขอคืนเงินบำนาญ), รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับวีซ่า, ปัญหาในที่ทำงาน, ปัญหาครอบครัว ให้กับลูกค้าที่เคยใช้บริการของเรา

บริษัทเราพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอเอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นคำร้องขอคืนภาษี และ รับแปลเอกสาร
นอกจากเกี่ยวกับการขอคืนภาษีแล้ว บริษัทเรายังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับเงินบำนาญคืนเป็นเงินก้อน(ขอคืนเงินบำนาญ), รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับวีซ่า, ปัญหาในที่ทำงาน, ปัญหาครอบครัว ให้กับลูกค้าที่เคยใช้บริการของเรา
แม้ว่าท่านจะต้องย้ายไปประจำการในต่างประเทศ หรือ เดินทางกลับประเทศ ไม่ได้อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ท่านสามารถทำการมอบอำนาจแต่งตั้งให้เราเป็นตัวแทนงานภาษี แล้วดำเนินการขอให้นักภาษีอากรดำเนินการยื่นคำร้องขอคืนภาษี ดังนั้นแม้ว่าท่านจะอยู่ต่างประเทศ แต่ก็สามารถอุ่นใจกับความปลอดภัยในการยื่นขอคืนภาษีและเงินคืนภาษีที่ท่านจะได้รับ
กฏหมายประกันสังคมฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
สำหรับชาวต่างชาติที่เข้าร่วมระบบเงินบำนาญเกิน 6 เดือนขึ้นไปนั้นมีสิทธิได้รับเงินบำนาญคืนเป็นเงินก้อน
ทางเราให้คำปรึกษาการขอคืนเงินบำนาญให้แก่ผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติที่จะกลับประเทศ และยิ่งไปกว่านั้นยังจัดการและรับผิดชอบเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้

คิดค่าดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล

ยื่นเรื่องแบบเป็นกลุ่ม, ลูกค้าเก่า มีส่วนลดค่าดำเนินการ
ตรวจสอบใด้ที่ 「ค่าบริการ
※ประมาณค่าเงินภาษีให้ท่านฟรี

นอกจากนี้...
เรามีสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับท่านที่แนะนำลูกค้าใหม่ให้เรา

03-5453-6931 03-5453-6931