ช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นTaxRefund PG&CO. ส่งเงินช่วยเหลือครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอน สามารถทำเรื่องขอคืนภาษีได้


ลำดับขั้นตอนการยื่นคำร้อง (เกี่ยวกับการยื่นร้องขอเงินภาษีคืน)


ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นหรือชาวญี่ปุ่นที่สมรสกับชาวต่างชาติ โดยบุคคลผู้นั้นทำการอุปการะเลี้ยงดูครอบครัวที่อยู่ต่างแดน และจ่ายภาษีเงินได้หรือภาษีท้องถิ่นให้กับประเทศญี่ปุ่น
สามารถยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้ ภาษีท้องถิ่นย้อนหลังได้มากสุด 5 ปี

03-5453-6931 03-5453-6931