ช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นTaxRefund PG&CO. ส่งเงินช่วยเหลือครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอน สามารถทำเรื่องขอคืนภาษีได้


หากท่านอุปการะเลี้ยงดูญาติที่เมืองไทย ท่านมีสิทธิยื่นคำร้องขอภาษีคืน บริษัทด้านบัญชีภาษีอากร PG (บริษัทในเครือ) สามารถสนับสนุนและร่วมมือช่วยในการขอเงินภาษีคืน ส่งเงินช่วยเหลือครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอน สามารถทำเรื่องขอคืนภาษีได้
03-5453-6931 03-5453-6931