ตัวแทนยื่นภาษี

บริการยื่นขอเงินภาษีคืน, วีซ่า, ระบบบำนาญ (เน็งคิง),กฎหมาย, ประกันและตัวแทนในการยื่นภาษี สามารถติดต่อได้ถึง10ภาษา (รวมบริการการแปลฟรี)

การยื่นขอเงินภาษีคืน(รวมถึงเงินสำรองเลี้ยงชีพ)

จะได้รับภาษีประเภทใดคืนบ้าง?

(กรณีผู้ยื่นใกล้จะกลับหรือกลับประเทศของตนแล้ว)
 1. จะได้รับภาษีเงินได้(หรือที่เรียกกันว่าภาษีหักณ ที่จ่าย), ภาษีท้องถิ่น(หรือที่เรียกกันว่าภาษีรายได้ส่วนบุคคล), ภาษีประกันสุขภาพแห่งชาติ(บางท้องที่เท่านั้น)คืน
  (ภาษีเงินได้และภาษีท้องถิ่นที่ถูกหักจากที่ทำงาน)

  ชาวต่างชาติหรือชาวญี่ปุ่นผู้มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติที่ช่วยเหลือด้านการเงินแก่ญาติในต่างประเทศสามารถยื่นขอเงินภาษีดังกล่าวคืนได้
 2. หากมีการถูกเสียภาษีเงินได้นั้นจะสามารถขอคืนภาษีได้
  (※ไม่รวมค่าบริการยื่นขอคืนเงินสำรองเลี้ยงชีพ)
  กรุณาตรวจสอบตารางราคาค่าบริการยื่นขอเงินสำรองเลี้ยงชีพและภาษีเงินได้
 3. จะได้รับภาษีจากเงินชดเชยเมื่อเมื่อลาออกจากบริษัท・401K(*มีอธิบายด้านล่าง)คืน
  สามารถยื่นขอภาษีที่ถูกหักจากเงินชดเชยเมื่อลาออกจากบริษัท・401Kคืนได้เป็นบางกรณี
  *401Kคือ...เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ทางบริษัทหักจากเงินเดือนและเก็บไว้ในบัญชีของพนักงาน เงินกองทุนดังกล่าวนี้เป็นของส่วนบุคคลไม่ใช่ของประเทศ ข้อดีของ401Kคือมีความแน่นอนกว่าของประเทศ
 4. ลาออกจากงาน (และยังไม่ได้ทำการจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถ้าหากยื่นภาษี สามารถขอคืนภาษีได้
 5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภาษีพื้นฐาน)
  ①กรณีบริษัทหรือธุรกิจส่วนบุคคลที่ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเกินจำนวนที่ได้รับมาจริง สามารถยื่นขอรับคืนได้
  ②กรณีธุรกิจขาดทุน, กรณีมีการจัดซื้อและมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น
  ③กรณีซื้ออสังหาริมทรัพย์, ลงทุนธุรกิจหรือซื้อสินทรัพย์ที่มีราคาแพง
  ④กรณีบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมส่งออกและยอดขายส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมปลอดภาษี
  ※จะสามารถขอภาษีคืนได้เพียง「ธุรกิจที่ต้องชำระภาษี」ตามหลักการเท่านั้น! ธุรกิจปลอดภาษีไม่สามารถยื่นได้

ติดต่อเรา

โทร.03-5453-6931
จากต่างประเทศ +81-3-5453-6931
(วันธรรมดา 10:00~18:00)
(ให้บริการในวันเสาร์ 11.00-17.00 น.)
ติดต่อทางอีเมลที่นี่
กรุณาแจ้งว่า「ได้ข้อมูลจากเว็บตัวแทนยื่นภาษี」 เพื่อความราบรื่นในการให้คำปรึกษา

top▲