ตัวแทนยื่นภาษี

บริการยื่นขอเงินภาษีคืน, วีซ่า, ระบบบำนาญ (เน็งคิง),กฎหมาย, ประกันและตัวแทนในการยื่นภาษี สามารถติดต่อได้ถึง10ภาษา (รวมบริการการแปลฟรี)

บริการเป็นตัวแทนการยื่นภาษี

ตัวแทนยื่นภาษีคือ...

ผู้ที่เป็นตัวแทนจัดการเกี่ยวกับภาษีให้แก่บุคคลหรือบริษัทที่ไม่มีที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นตัวอย่างกรณีจำเป็นต้องใช้ตัวแทนยื่นภาษี

 1. ผู้ที่กำลังจะย้ายออกหรือย้ายออกจากประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วและต้องการยื่นขอคืนภาษีเงินได้(ภาษีหัก ณ ที่จ่าย), ภาษีท้องถิ่น(ภาษีรายได้ส่วนบุคคล)เป็นต้น
  ※กรณีที่ขอเนงคิงคืน และขอภาษีที่โดนหักจากเนงคิงคืนจะต้องแต่งตั้งให้ตัวแทนจัดการภาษีเป็นผู้ดำเนินการแทนตั้งแต่ก่อนออกจากประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดโปรดดูจากลิงค์ด้านล่าง
  http://www.pg-taxrefund.co.jp/pensionrefund/thai/refund_request.html
 2. ผู้ที่ย้ายไปอาศัยอยู่ต่างประเทศ, ไปทำงานที่ต่างประเทศหรือกลับไปประเทศของตน
  แต่มีรายได้จากการขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่น
  รายได้ดังกล่าวจึงถือว่าเป็นรายได้ภายในประเทศและจำเป็นต้องยื่นภาษี
 3. ผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศและจำเป็นต้องยื่นภาษีมรดกและภาษีจากการรับทรัพย์สินส่วนบุคคล
  เมื่อรับมรดกจากบิดามารดาที่เสียชีวิตหรือจากการแบ่งทรัพย์สิน
 4. ผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศแต่จำเป็นต้องยื่นเสียภาษีท้องถิ่น(ภาษีรายได้ส่วนบุคคล), ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีที่ดินและอื่นๆ
  ・ผู้ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศในวันที่ 1 มกราคมนั้น จำเป็นจะต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีพัฒนาท้องที่ของปีนั้นๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือส่วนบุคคล
  ・ผู้ที่มีที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 1 มกราคมและมีรายได้มากกว่า1,030,000เยนในปีที่แล้ว จำเป็นจะต้องชำระภาษีท้องถิ่นของปีนั้นๆ
 5. ผู้ที่รับรายได้จากการขายหุ้น, เงินปันผล, ค่าภาคหลวงและอื่นๆจากประเทศญี่ปุ่น
  หากมีจำนวนมากกว่าเงื่อนไขที่กำหนดใว้ จะต้องชำระภาษีแม้จะอยู่ในหลักการจัดเก็บของภาษีท้องถิ่นที่อาศัยปัจจุบัน
  ※จะปลอดภาษีบางกรณีตามสนธิสัญญาภาษี
 6. ผู้ที่ขอเลื่อนภาษีออกประเทศ(ภาษีเมื่อย้ายที่อยู่ออกนอกประเทศ)
  ผู้มีหลักทรัพย์ที่สามารถซื้อขายได้ในอนาคตจะต้องชำระภาษีเมื่อย้ายที่อยู่ออกนอกประเทศ หากไม่มีเงินชำระภาษีดังกล่าวนี้สามารถยื่นขอผัดผ่อนการชำระภาษีออกไปได้5~10ปี

ติดต่อเรา

โทร.03-5453-6931
จากต่างประเทศ +81-3-5453-6931
(วันธรรมดา 10:00~18:00)
(ให้บริการในวันเสาร์ 11.00-17.00 น.)
ติดต่อทางอีเมลที่นี่
กรุณาแจ้งว่า「ได้ข้อมูลจากเว็บตัวแทนยื่นภาษี」 เพื่อความราบรื่นในการให้คำปรึกษา

top▲