ตัวแทนยื่นภาษี

บริการยื่นขอเงินภาษีคืน, วีซ่า, ระบบบำนาญ (เน็งคิง),กฎหมาย, ประกันและตัวแทนในการยื่นภาษี สามารถติดต่อได้ถึง10ภาษา (รวมบริการการแปลฟรี)

บริการแก่บริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคลและบริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อกังวลดังต่อไปนี้ สามารถขอคำปรึกษาและใช้บริการสำนักงานเราได้

  • จะต้องทำอย่างไรเพื่อยื่นภาษีของรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เมื่อต้องย้ายไปทำงานต่างประเทศ
  • ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์จะยื่นภาษีได้อย่างไร
  • ภาษีจะเป็นอย่างไรเมื่อผู้ที่ขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้บันทึกที่อยู่ภายในประเทศ
  • จะสามารถรับเอกสารจากสรรพากรและชำระภาษีภายในประเทศได้อย่างไรในช่วงระยะทำงานอยู่ต่างประเทศ
  • ผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจะชำระภาษีมรดกและภาษีจากการรับทรัพย์สินส่วนบุคคลอย่างไร

※ผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าวนี้จำเป็นต้องใช้ตัวแทนในการยื่นภาษี

ติดต่อเรา

โทร.03-5453-6931
จากต่างประเทศ +81-3-5453-6931
(วันธรรมดา 10:00~18:00)
(ให้บริการในวันเสาร์ 11.00-17.00 น.)
ติดต่อทางอีเมลที่นี่
กรุณาแจ้งว่า「ได้ข้อมูลจากเว็บตัวแทนยื่นภาษี」 เพื่อความราบรื่นในการให้คำปรึกษา

top▲