ตัวแทนยื่นภาษี

บริการยื่นขอเงินภาษีคืน, วีซ่า, ระบบบำนาญ (เน็งคิง),กฎหมาย, ประกันและตัวแทนในการยื่นภาษี สามารถติดต่อได้ถึง10ภาษา (รวมบริการการแปลฟรี)

ราคาค่าบริการ

บริการเป็นตัวแทนยื่นภาษี

 1. ค่าบริการเป็นตัวแทนยื่นภาษี
  ค่าบริการรายเดือน 3,000เยน / เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  ภาษีเงินได้, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีท้องถิ่นเมื่อซื้อหรือรับมอบอสังหาริมทรัพย์
 2. ค่าบริการการเป็นตัวแทนชำระภาษี
  ค่าบริการเพิ่มเติม 1,000เยน / เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  ภาษีท้องถิ่นเพิ่มเติมสถานที่ละ1,000เยน
 3. ค่าบริการการยื่นภาษีออกประเทศ (ภาษีเมื่อย้ายที่อยู่ออกนอกประเทศ)
  ครั้งละ50,000เยน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 4. ค่าบริการการยื่นขอเงินสำรองเลี้ยงชีพและภาษีเงินได้คืน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  1. เมนูA.
   การออกจากระบบเงินบำนาญ(เนงคิง)และขอภาษีเงินได้คู่กัน
   จำนวนเงินเนงคิงที่ได้รับคืนทั้งหมด ค่าบริการ
   ไม่ถึง 300,000 เยน 30,000เยน
   ตั้งแต่ 300,000 เยน แต่ ไม่ถึง 500,000 เยน 40,000เยน
   ตั้งแต่ 500,000 เยน แต่ไม่ถึง 1,000,000 เยน 50,000เยน
   ตั้งแต่ 1,000,000 เยน แต่ไม่ถึง 1,500,000 เยน 60,000เยน
   ตั้งแต่ 1,5000,00 เยน แต่ไม่่ถึง 2,000,000 เยน 70,000เยน
   ตั้งแต่ 2,000,000 เยนขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา
   * เงินชดเชยการออกจากระบบ ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานและภาษีอากร (พาร์ทเนอร์)
   * การขอคืนภาษีเงินได้ดำเนินการโดยนักภาษีอากร (กรุ๊ปของบริษัท) 


   * ก่อนหน้านี้จำนวนเงินจะถูกจำกัดอยู่ที่ 3ปี (36เดือน) แต่เนื่องจากมีการแก้ไขกฏหมายเกี่ยวกับเงินบำนาญ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564เป็นต้นไป จำนวนเงินที่จะนำมาคำนวณได้ถูกขยายระยะเวลาจาก 3ปี (36เดือน) เป็น 5ปี (60เดือน) ดังนั้นทางบริษัทจึงได้มีการแก้ไขค่าธรรมเนียมการบริการในบางส่วน
   * เงินชดเชยการออกจากระบบ ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานและภาษีอากร (พาร์ทเนอร์)
   * การขอคืนภาษีเงินได้ดำเนินการโดยนักภาษีอากร (กรุ๊ปของบริษัท) 
  2. เมนูB.
   เฉพาะการออกจากระบบเงินบำนาญ(เนงคิง) (ชำระค่าบริการล่วงหน้าเท่านั้น)
   กรณีเงินบำนาญ 20,000เยนเท่ากันทุกยอดเงิน
   * เงินชดเชยการออกจากระบบ ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานและภาษีอากร
  3. เมนูC.
   การขอคืนเฉพาะภาษีเงินได้ของบำนาญ (บริษัทจะเป็นตัวแทนในการดำเนินการเสียภาษีแทน) 
   (ค่าบริการขั้นต่ำ 20,000 เยน – 20%จากเงินภาษีที่ได้รับคืน)
   * การขอคืนภาษีเงินได้ดำเนินการโดยนักภาษีอากร
   * ตัวแทนยื่นภาษีคือบริษัทเรา
  4. กาทำภาษีท้ายป
   หากยังไม่ได้ทำภาษีท้ายปีในปีที่กลับประเทศ ท่านทีโอกาศที่จะได้ภาษีเงินได้คืน โดนค่าบริการจะคิดเป็น 20%จากเงินภาษีที่ได้รับคืน (ค่าบริการขั้นต่ำ 5,000 เยน)
   ※ การขอคืนภาษีส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับเมนูC
  5. ค่าบริการอื่นๆ
   ※ในกรณีที่ใบแจ้งการออกจากระบบเนงคิงสูญหาย มีค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารใหม่ 5000 เยน
   ※ในกรณีที่ไม่ได้แจ้งย้ายที่อยู่ออกจากประเทศญี่ปุ่น มีค่าบริการในการเป็นตัวแทนเพื่อดำเนินการดังกล่าว 5000 เยน
  ※ราคาทั้งหมดเป็นราคายังไม่รวมภาษี
 5. ราคาค่าบริการการยื่นภาษีเงินได้และภาษีท้องถิ่น (ยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินสำรองเลี้ยงชีพ)
  กรุณาตรวจสอบเพจของการยื่นขอภาษีคืนและบริการแบบครบวงจรตามด้านล่างนี้
  http://www.pg-taxrefund.co.jp/thai/fee.html
  ※จะมีค่าบริการเพิ่มเติมในกรณีต้องดำเนินการพิเศษ

※สำหรับการยื่นภาษี, เป็นที่ปรึกษาด้านภาษีและปิดงบบัญชีให้แก่บริษัทนั้น เราจะร่วมมือกับสำนักงานภาษีอากรPGในการให้บริการและกำหนดค่าบริการ

ติดต่อเรา

โทร.03-5453-6931
จากต่างประเทศ +81-3-5453-6931
(วันธรรมดา 10:00~18:00)
(ให้บริการในวันเสาร์ 11.00-17.00 น.)
ติดต่อทางอีเมลที่นี่
กรุณาแจ้งว่า「ได้ข้อมูลจากเว็บตัวแทนยื่นภาษี」 เพื่อความราบรื่นในการให้คำปรึกษา

top▲