ตัวแทนยื่นภาษี

บริการยื่นขอเงินภาษีคืน, วีซ่า, ระบบบำนาญ (เน็งคิง),กฎหมาย, ประกันและตัวแทนในการยื่นภาษี สามารถติดต่อได้ถึง10ภาษา (รวมบริการการแปลฟรี)

เหตุผลที่เราได้รับการไว้วางใจ

 • สำนักงานภาษีPGได้เป็นหุ้นส่วนกับเราในการตรวจสอบบัญชีและยื่นภาษีให้แก่ชาวต่างชาติ
 • เรามีผลงานและความไว้วางใจตั้งแต่ปีค.ศ.1977
 • สามารถให้บริการได้10ภาษาโดยพนักงานระดับเจ้าของภาษา
  ※พร้อมแปลเอกสารฟรี
 • เราสามารถบริการผู้ที่มีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ว เพราะเรามีสำนักงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสำนักงานสถาปนิกชั้นนำร่วมการค้า
 • สะดวกและปลอดภัยเพราะเราขยายบริการแบบครบวงจร

เช่น :
 1. ด้านภาษี
  ยื่นภาษีส่วนบุคคลหรือเป็นที่ปรึกษาและปิดงบบัญชีของบริษัท
 2. ด้านนิติกร
  วีซ่า, ขออนุญาตเข้าประเทศ, ก่อตั้งบริษัท, ยื่นขออนุญาต, บริการเป็นตัวแทนผู้บริหาร
 3. ด้านเงินสำรองเลี้ยงชีพและประกันต่างๆ
  ยื่นขอเงินสำรองเลี้ยงชีพคืน, ยื่นขอเงินสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้พิการ, ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ชรา
 4. ด้านกฎหมาย
  คดีแพ่ง, คดีอาญาและปรึกษาด้านกฎหมาย
 5. M&A(Mergers and Acquisitions)
  การรวบรวมและการซื้อกิจการ
 6. ด้านอสังหาริมทรัพย์และสถาปนิก
  ขาย, ซื้อ, ให้เช่าและจัดการอสังหาริมทรัพย์
 7. จัดหางาน
 8. แปลเอกสารและล่าม

ติดต่อเรา

โทร.03-5453-6931
จากต่างประเทศ +81-3-5453-6931
(วันธรรมดา 10:00~18:00)
(ให้บริการในวันเสาร์ 11.00-17.00 น.)
ติดต่อทางอีเมลที่นี่
กรุณาแจ้งว่า「ได้ข้อมูลจากเว็บตัวแทนยื่นภาษี」 เพื่อความราบรื่นในการให้คำปรึกษา

top▲