Kaagapay sa Pamumuhay ng mga Banyaga sa JapanTaxRefund PG&CO. May pribilehiyong mag-apply ng Tax Refund kung nagbibigay ng suportang pinansyal sa pamilya sa ibang bansa.


Panukala para sa Kabayaran ng Serbisyo

Panuntunan sa Pagbabayad ng Serbisyo
(Sistema ng Pagdedeposito)

Magkasabayang Aplikasyon ng Income at Residence Tax Pagbabayad Matapos Matanggap ang Refund Sa Unang Aplikasyon 20%
Sa Ikalawang Beses o Mahigit pa 17%
Pagdedeposito ng Kabayaran para sa Serbisyo
(Pagdedeposito bago ang aplikasyon)
Sa Unang Aplikasyon 19%
Sa Ikalawang Beses o Mahigit pa 16%
Pagsasatama ng Naunang Aplikasyon Pagbabayad Matapos Matanggap ang Refund Sa Unang Aplikasyon 25%
Sa Ikalawang Beses o Mahigit pa 22%
Pagdedeposito ng Kabayaran para sa Serbisyo
(Pagdedeposito bago ang aplikasyon)
Sa Unang Aplikasyon 24%
Sa Ikalawang Beses o Mahigit pa 21%
Tanging Aplikasyon ng Residence Tax Pagbabayad Matapos Matanggap ang Refund Sa Unang Aplikasyon 25%
Sa Ikalawang Beses o Mahigit pa 22%
Pagdedeposito ng Kabayaran para sa Serbisyo
(Pagdedeposito bago ang aplikasyon)
Sa Unang Aplikasyon 24%
Sa Ikalawang Beses o Mahigit pa 21%

Simula taong 2016 at sa mga susunod pa

Magkasabayang Aplikasyon ng Income at Residence Tax Pagbabayad Matapos Matanggap ang Refund Sa Unang Aplikasyon 17%
Sa Ikalawang Beses o Mahigit pa 15%
Pagdedeposito ng Kabayaran para sa Serbisyo
(Pagdedeposito bago ang aplikasyon)
Sa Unang Aplikasyon 16%
Sa Ikalawang Beses o Mahigit pa 14%
Pagsasatama ng Naunang Aplikasyon Pagbabayad Matapos Matanggap ang Refund Sa Unang Aplikasyon 23%
Sa Ikalawang Beses o Mahigit pa 20%
Pagdedeposito ng Kabayaran para sa Serbisyo
(Pagdedeposito bago ang aplikasyon)
Sa Unang Aplikasyon 22%
Sa Ikalawang Beses o Mahigit pa 19%
Tanging Aplikasyon ng Residence Tax Pagbabayad Matapos Matanggap ang Refund Sa Unang Aplikasyon 23%
Sa Ikalawang Beses o Mahigit pa 20%
Pagdedeposito ng Kabayaran para sa Serbisyo
(Pagdedeposito bago ang aplikasyon)
Sa Unang Aplikasyon 22%
Sa Ikalawang Beses o Mahigit pa 19%
※Nagbibigay din ang aming kumpanya ng serbisyo bilang kinatawan para sa inyong aplikasyon kahit kayo ay nasa Pilipinas na.
※Minimum Processing Fee ay 100,000 Yen (Hindi pa kasama ang Consumption Tax)
Simula taong 2016 70,000 yen na lang (hindi pa kasama ang buwis ng pagkonsumo)
Huwag po kayong mag-atubiling kumonsulta sa amin kahit sa tingin ninyo mababa lang ang inyong maire- refund.
※Maaaring may karagdagang kabayaran para sa mga aplikante na may sariling negosyo at sa aplikasyon may iba pang deklarasyon sa pagbabalik ng buwis.
Para sa karagdagang katanungan ay Tumawag lamang po kayo sa aming kumpanya.
03-5453-6931 03-5453-6931