Kaagapay sa Pamumuhay ng mga Banyaga sa JapanTaxRefund PG&CO. May pribilehiyong mag-apply ng Tax Refund kung nagbibigay ng suportang pinansyal sa pamilya sa ibang bansa.


Boses ng Bayan

Nais naming ibahagi ang mga pahayag ng aming mga kliyente

Filipino Binibining R

4 na taon na akong kasal, ng biglang pumanaw ang aking asawa dahil sa kanser. Sa panahong iyon naipakilala sa akin ng aking kaibigan ang PG, kaya't bilang kapalit ng aking asawa, ako ay nakapag-apply ng tax refund. Napakalaking tulong ang nakuha kong 4 na taong tax refund.

Hapon Ginoong S

Ako ay nagpakasal sa isang Filipina ilang taon na ang nakakaraan, at nakapagpadala ng pera sa Pilipinas para sa ikabubuhay ng kaniyang pamilya. Nalaman ko ng nakaraang taon lamang ang tungkol sa sinasabing sistema ng "tax refund". Hindi ko man inakala, ako ay nag-apply at nakatanggap ng tax refund. Muli naming ipinadala sa Pilipinas ang halagang aking nakuha at malaki ang naitulong nito sa mahirap na pamumuhay ng pamilya ng aking asawa. Sana ay mas maaga kong nalaman ang tungkol sa sistemang ito, at sana'y nakakuha ako ng refund sa mga buwis na binayaran ko noon.

Filipino Ginang A

Ako ay isang Filipina na nakapag-asawa ng isang Hapon. Ilang beses ko ng narinig sa aking mga kaibigan na maaaring makakuha ng refund mula sa buwis ngunit hindi ko ito pinaniwalaan sa simula. Inisip ko na imposibleng bumalik ang buwis na ibinayad ko sa pagpapadala ko ng pera para sa pamumuhay ng aking pamilya na nasa ibang bansa. 
Ngunit matapos na ako ay dumulog sa kumpanyang ito at sumunod sa mabubuting patnubay ng kanilang staff, aktwal akong nag-apply at totoong may bumalik sa akin na pera! Kayo rin, mabuti siguro na paminsan minsan ay maniwala sa sinasabi ng inyong mga kaibigan kahit na mukha itong di makatotohanan o tsismis lamang!

Intsik Ginang N

Ako ay isang Intsik na naninirahan sa Japan. Simula ng ako ay magtrabaho sa Japan, ako ay palaging nagpapadala sa aking mga magulang at mahihirap na kaanak na nasa Tsina. Sa pamamagitan ng ganitong gawain, hindi ko inisip na makakatanggap ako ng refund mula sa aking buwis. Higit pa rito, nakakuha rin ng tax refund sa taong ito ang aking asawang Hapon dahil sa suporta ng PG&CO. Maraming salamat sa lahat ng mabuti ninyong serbisyo at pagtulong.

Hapon Ginoong K

Ako ay isang Hapon na may asawang taga- Russia, narinig ko na babalik raw ang buwis na aking binayaran mula sa perang ipinadala ko sa pamilya ng aking asawa. Bagama't ako'y may pag-aalinlangan kung totoo ba o hindi. aking hiniling ang serbisyo ng PG. Ako ay talagang nagulat ng totoong may pumasok na pera sa aking account sa bangko. Ipapaalam ko ang bagay na ito sa aking mga kaibigan.

Peru Ginoong J

Labis akong natuwa ng ako ay makatanggap ng malaking halaga ng refund. Nakauwi ako sa aking bansa gamit ang halagang ito, at guminhawa rin ang aking pamumuhay. Nakatulong rin ang mabubuting patnubay ng staff ng PG. Lubos akong nagpapasalamat!

Biyetnamis Ginoong V

Ilang taon na ang nakakaraan ng ako ay dumating dito upang magtrabaho para sa kapakanan ng aking mga magulang at kapatid na nasa Thailand sa dahilang walang makuhang trabaho roon. Palagi akong nagtitipid upang makapagpadala sa aking bansa. Dahil sa aking pag-a-apply, ako ay nakatanggap ng refund. Nadama ko na nabigyan ng pabuya ang lahat ng ginawa kong pagsisikap.Nais kong ibili ng gamot ang aking Ina na may karamdaman gamit ang nakuha kong refund. Sana ako ay matulungan ninyong muli.

Thai Ginoong F

Ilang taon na ang nakakaraan ng ako ay dumating dito upang magtrabaho para sa kapakanan ng aking mga magulang at kapatid na nasa Thailand sa dahilang walang makuhang trabaho roon. Palagi akong nagtitipid upang makapagpadala sa aking bansa. Dahil sa aking pag-a-apply, ako ay nakatanggap ng refund. Nadama ko na nabigyan ng pabuya ang lahat ng ginawa kong pagsisikap.Nais kong ibili ng gamot ang aking Ina na may karamdaman gamit ang nakuha kong refund. Sana ako ay matulungan ninyong muli.

Indonesya Ginoong U

Ako ay taga-Indonesya na naninirahan sa Nagoya. Ako ay nag-apply sa pamamagitan ng pagpapakilala ng aking kaibigan. Ako ay hindi makapaniwala sa simula na may mangyayari ngunit maging ang aking ibabayad ay kukunin raw mula sa makukuha kong refund kaya ako ay tumuloy na rin sa pag-apply. Nakakagulat ang resulta dahil ang refund na aking natanggap ay mas malaki pa sa aking inasahan. Iniisip ko na ipadala ang perang ito sa aking mga kaanak na nasa Indonesia.

03-5453-6931 03-5453-6931