Kaagapay sa Pamumuhay ng mga Banyaga sa JapanTaxRefund PG&CO. May pribilehiyong mag-apply ng Tax Refund kung nagbibigay ng suportang pinansyal sa pamilya sa ibang bansa.


Tungkol sa kumpanya

Pangalan ng kumpanya Pacific Guaranty Inc.(PG & CO.)
Lokasyon Fonte Nishiharajuku 4F , 1-13-9 Tomigaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 151-0063
TEL : 03-5453-6931
FAX : 03-5453-6932
info@pg-taxrefund.co.jp
Detalye ng mga gawain Tax planning
Financial planning (Financial planner)
Tax payment agency (Tax agent)
Overseas remittance agency (international wire transfer service)
Serbisyo Sa Pagsasaling Wika at Interpretasyon
Pagtatayo ng Kumpanya/Pamamalakad ng Negosyo
Serbisyong Pang Imigrasyon (VISA)
Pagsangguni Tungkol sa mga Batas
M&A(Pagsasama AT Pagtatamo ng Kumpanya)
Petsa ng pagkakatatag Setyembre 9, 1977
Kapital 10,000,000 yen
Presidente Iryna Kitaoka, Pinuno ng Kumpanya
Naoji Kitaoka, Punong Kinatawan at Presidente
Mga kaugnay na bangko Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Yoyogi Uehara Branch)
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Shibuya Branch)
Mizuho Bank (Shibuya Branch)
Japan Post Bank
The Sawayaka Shinkin Bank (Shibuya Branch)
Tagapayo・Accountant Office
Partner Company
PG Tax Accountants Office
Representative Tax Accountant Yukari Narita
Representative Tax Accountant Nobuo Saito
Stanford Anex Bldg. 3F
Tokyo-to, Shibuya-ku, Tomigaya 1-14-14
TEL:03-6891-6931
Kasapi sa Tokyo Certified Public Tax Accountants’ Association
Tagapayo sa buwis Mikio Yoden Certified Public Tax Accountant Office
Mikio Yoden, Representative Tax Accountant
2-12-5 7th Floor, Uchi-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo
03-3255-8801
Kasapi sa Tokyo Certified Public Tax Accountants' Association
Abogado Tokyo Ichigaya Law Office
Katsuyuki Nihei, Representative Attorney
3-26 11th Floor, Ichigaya-Honmura-cho, Shinjuku-ku, Tokyo
03-5206-7273
Kasapi sa Tokyo Bar Association
Tagapayong Panghukumang Tagasulat Hiromi Seki Judicial Scrivener Office
Hiromi Seki, Judicial Scrivener
3-41-6-202 Matsubara, Setagaya-ku, Tokyo
03-3322-1787
Kasapi sa Japan Federation of Shiho-Shoshi Lawyer's Associations at ng Tokyo Shiho-Shoshi Lawyer's Associations
Tagapayong Insurance Labor Consultant Hisamatsu Social Insurance Labor Office
Hisamatsu Tetsuo,Representative Social Insurance Labor Officer
1-8-15-201 Sangenjaya Setagaya-Ku Tokyo
03-3424-7120
Tokyo Metropolitan Government Association
Pamahalaang Samahan ng Tokyo Metropolitan
Tagapayo・Partner na
Pang Administratibong Tagasulat
Yonei Administrative Scrivener Office
Seiji Yonei, Representative Administrative Scrivener
3-10-9-403 Higashimukojima, Sumida-ku, Tokyo
03-4577-0458
Japan Federation of Certified Administrative Procedures Legal Specialist Associations
Gyoseishoshi Lawyers of Tokyo
Mga kapisanan The Tokyo Chamber of Commerce and Industry 
Public Interest Incorporated Association Shibuya Corporation Member
Philippine Chamber of Commerce & Industry in Japan (PCCIJ)
May Pakikipagtulungan at Inirerekomendang Remittance Company

K.K. I-REMIT JAPAN – TOKYO
3/F SK Ueno Building 3-18-7 Higashi Ueno, Taito-ku, Tokyo
03-5812-0203
URL : https://iremitglobal.com/

D. Communications, Inc.
Tokyo Office
SK Kayabacho Bldg. 3F, 2-5-5 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-ku, Tokyo
03-6661-2477
URL : https://www.sendmoney.co.jp

Speed Money Transfer (SMTJ K.K.)
Punong Tanggapan
Kinshicho City Bldg 9TH FLR,2-13-4 Kotobashi Sumida-Ku Tokyo

Sangay na Tanggapan sa Nagoya
Sakae Tower Bldg NO.602,4-12-19 Sakae Naka-Ku Nagoya-Shi,Aichi
03-6869-8555
URL : http://www.smtj.co.jp/

SEVENBANK
Maronouchi Center Bldg,1-6-1 Marunouchi,Chiyoda-Ku Tokyo
03-3211-3060
URL : http://www.sevenbank.co.jp/

PG Group of Companies

Pangalan ng kumpanya Stanford Inc.
Lokasyon 2nd Floor Stanford Annex Building
1-14-14 Tomigaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 151-0063
TEL : 03-5453-6411
FAX : 03-5453-6410
URL : http://www.stanford.co.jp/
Mga detalye ng gawain Industria sa Real Estate / Ahente sa Insurance ng Ari-arian
Petsa ng pagkakatatag Mayo 15, 1976
Kinatawang Direktor Naoji Kitaoka, Pinuno ng Kumpanya
Makiko Kitaoka, Punong Kinatawan at Presidente
Numero ng lisensya
(Negosyo sa lote at transaksyon sa mga gusali)
Numero ng Lisensya mula sa Gobernador ng Tokyo (11) #31084
Mga kapisanan National Federation of Real Estate Transaction Associations
Tokyo Federation of Real Estate Transaction Associations
Tokyo Real Estate Cooperative Union
Tokyo Real Estate Political Federation
Pangalan ng kumpanya Reborn Inc.
Lokasyon 4F Floor Stanford Annex Building
1-14-14 Tomigaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 151-0063
TEL : 03-6407-8314
FAX : 03-6407-8354
URL : http://www.reborn-inc.jp/
Detalye ng mga gawain Class-1 architect's office
Petsa ng pagkakatatag Abril 1, 2002
Kapital 10,000,000 yen
Kinatawang Direktor Makiko Kitaoka
Numero ng lisensya 
(Negosyo sa lote at 
transaksyon sa mga gusali)
Numero ng lisensya (3) # 83470 mula sa Gobernador ng Tokyo
Mga kapisanan All Japan Real Estate Federation
Real Estate Guarantee Association
Pangalan ng Kumpanya PG CAREER AGENCY CO.,LTD
Permit Kagawaran ng Kalusugan,Paggawa at Kagalingan Employment Business Permit 13-Y-307975
Lokasyon Stanford Annex Bldg 3rd flr, 1-14-14 Tomigaya, Shibuya-Ku, Tokyo
TEL : 03-5738-2113
FAX : 03-3467-7500
URL : http://www.pg-careeragency.co.jp/

Partner Company

Pangalan ng kumpanya PG Tax Accountants Office
Lokasyon 3F Stanford Annex Building
1-14-14 Tomigaya, Shibuya-ku, Tokyo
TEL : 03-6891-6931
FAX : 03-6891-6932
Tungkol sa kumpanya Tax Consulting Service
Petsa ng pagkakatatag Hulyo, 2015
Kinatawan Representative Tax Accountant Narita Yukari
Representative Tax Accountant Saito Nobuo
Mga kapisanan Tokyo Certified Public Tax Accountants' Association
Pangalan ng Kumpanya Saito Nobuo Administrative Scrivener Office
Lokasyon Stanford Annex Bldg 3rd flr,1-14-14 Tomigaya Shibuya-Ku, Tokyo
TEL : 03-6891-6931
Detalye ng Negosyo Administrative Scrivener Legal Affairs
Kinatawan

Saito Nobuo (Tax Accountant / Taga Tuos ng Buwis)
KInatawan ng Administratibong Tagasulat

Affiliated Organization Kaanib na Kapisanan

Japan Federation of Certified Administrative Procedures Legal Specialist Associations
Gyoseishoshi Lawyers of Tokyo
Pangalan ng Kumpanya Yonei Administrative Scrivener Office
Lokasyon 3-10-9-403 Higashimukojima, Sumida-ku, Tokyo
TEL : 03-4577-0458
Detalye ng Negosyo Administrative Scrivener Legal Affairs
Kinatawan

Seiji Yonei, Representative Administrative Scrivener

Affiliated Organization Kaanib na Kapisanan

Japan Federation of Certified Administrative Procedures Legal Specialist Associations
Gyoseishoshi Lawyers of Tokyo
Pangalan ng Kumpanya Shinagawa Takanawa General Law Office
Lokasyon Shinagawa Station Bldg Rm11 AB, 4-23-5, Takanawa, Minato-Ku, Tokyo
TEL : 03-6277-1061
Detalye ng Negosyo Legal na Tagapayo
Kinatawan

Reperesentative Lawyer Kato Nobuhide

Kaanib na Kapisanan Daiichi Tokyo Bar Association
Pangalan ng Kumpanya Social Insurance Labor Office Connection
Lokasyon 1-10-11-103, Wakabayashi,Setagaya-Ku,Tokyo
TEL : 03-6453-2314
Detalye ng Negosyo Pension, Insurance & Labor Consulting Service
Kinatawan Representative Social Insurance Labor Officer Moriyama Kenichi
Kaanib na Kapisanan Tokyo Metropolitan Social Insurance Labor Association
03-5453-6931 03-5453-6931