Kaagapay sa Pamumuhay ng mga Banyaga sa JapanTaxRefund PG&CO. May pribilehiyong mag-apply ng Tax Refund kung nagbibigay ng suportang pinansyal sa pamilya sa ibang bansa.


Lokasyon

Chiyoda-line (Tokyo Metro) Istasyon ng Yoyogi-koen
Exit No.2 South (Minami)

Exit Mga 2 minutong lakad

Umakyat sa hagdan matapos lumabas sa bigayan ng tiket, lumabas at tumawid sa maikling pedestrian crossing na walang stop light. Dumeretso hanggang marating ang intersection sa may harapan ng istasyon ng pulis ng Yoyogi-koen na nasa Inokashira street, saka tumawid sa pedestrian crossing papunta sa Family Mart (convenience store). Nasa ika-4 na palapag ng gusaling ito ang aming opisina.

Odakyu-line Istasyon ng Yoyogi-hachiman
South (Minami)

Exit Mga 3 minutong lakad

Matapos lumabas sa bigayan ng tiket, maglakad pakaliwa at madaraanan ang Maruman Store. Ituloy ang paglalakad at makikita sa kaliwa ang Yucho Bank (post office), tawirin ang pedestrian crossing ng malaking intersection na nasa Inokashira street papunta sa Family Mart (convenience store). Nasa ika-4 na palapag ng gusaling ito ang aming opisina.

03-5453-6931 03-5453-6931