ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ THUẾ

Dịch vụ đại diện quản lý thuế, xin hoàn thuế, lương hưu, tư vấn visa, pháp luật, bảo hiểm Đối ứng 10 ngôn ngữ (Miễn phí biên dịch)

Dịch vụ xin hoàn thuế
(Bao gồm cả việc đại diện xin lại tiền lương hưu đã đóng)

Có thể xin hoàn lại được những loại tiền thuế nào?

(Người xin hoàn thuế đã về nước hoặc chuẩn bị về nước)
 1. Hoàn thuế thu nhập, thuế cư trú, thuế bảo hiểm quốc dân chỉ được hoàn lại ở một số địa phương
  Người nước ngoài hoặc người Nhật có vợ/chồng là người nước ngoài, có hỗ trợ kinh tế cho người thân tại quê nhà thì sẽ được hoàn lại tiền thuế kể trên.
 2. Hoàn thuế thu nhập 20% bị truy thu từ tiền lương hưu được chi trả một lần (lương hưu phúc lợi, công đoàn)
  Đa số các trường hợp xin hoàn lại thuế thu nhập này đều được hoàn trả.
  (※ Lệ phí xin chi trả lương hưu một lần sẽ được tính riêng.)
  Tham khảo bảng lệ phí tại đây.
 3. Hoàn thuế bị truy thu từ tiền trợ cấp nghỉ việc, tiền lương hưu trí 401K
  Khi làm thủ tục khai báo thì sẽ được hoàn lại tiền thuế kể trên trong một số trường hợp
 4. Hoàn thuế thu nhập trong trường hợp thôi việc (chưa làm điều chỉnh cuối năm)
 5. Hoàn thuế tiêu thụ (hình thức truy thu theo quy tắc chung)
  ①Thuế tiêu thụ đã trả nhiều hơn thuế tiêu thụ nhận được từ doanh thu thì sẽ được hoàn lại phần chênh lệch
  ②Trong trường hợp kinh doanh lỗ vốn, hoặc tiền mua hàng và kinh phí tăng lên
  ③Trong trường hợp mua bất động sản hoặc mua đầu tư thiết bị tài sản có giá trị lớn
  ④Trong trường hợp kinh doanh lĩnh vực xuất khẩu và doanh thu hầu hết là giao dịch được miễn thuế
  * Việc xin thuế tiêu thụ chỉ áp dụng với những doanh nghiệp thuộc diện bị truy thu thuế (hình thức truy thu theo quy tắc chung), không áp dụng với doanh nghiệp kinh doanh miễn thuế

Liên hệ

Điện thoại liên hệ:03-5453-6931
Điện thoại từ nước ngoài +81-3-5453-6931
(Ngày thường:10:00~18:00)
(Có thể tư vấn vào thứ 7 tùy nhu cầu)
Liên hệ bằng emailtại đây
Nếu cho biết bạn "Đã xem trang web Đại diện quản lý thuế của chúng tôi thì việc hướng dẫn sẽ dễ dàng hơn.

top▲