ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ THUẾ

Dịch vụ đại diện quản lý thuế, xin hoàn thuế, lương hưu, tư vấn visa, pháp luật, bảo hiểm Đối ứng 10 ngôn ngữ (Miễn phí biên dịch)

DÀNH CHO CÔNG TY QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

Cá nhân có sở hữu bất động sản hoặc các công ty quản lý bất động sản, nếu gặp những trở ngại liên quan đến bất động sản, hãy liên hệ cho chúng tôi.

  • Khi chuyển công tác ra nước ngoài thì việc khai báo thu nhập từ bất động sản tại Nhật phải làm sao?
  • Người nước ngoài mua bất động sản tại Nhật thì khai báo ra sao?
  • Không sinh sống ở Nhật nhưng có bán bất động sản do mình sở hữu tại Nhật thì thuế sẽ bị truy thu ra sao?
  • Đang nhậm chức ở nước ngoài thì phải làm sao với những giấy tờ sở thuế gửi về, nộp thuế bằng cách nào?
  • Hiện đang sống ở nước ngoài nhưng được hưởng thừa kế hoặc được cho tặng bất động sản nhưng không hiểu rõ về tiền thuế phải nộp?

* Những trường hợp trên cần có người đại diện quản lý thuế.

Liên hệ

Điện thoại liên hệ:03-5453-6931
Điện thoại từ nước ngoài +81-3-5453-6931
(Ngày thường:10:00~18:00)
(Có thể tư vấn vào thứ 7 tùy nhu cầu)
Liên hệ bằng emailtại đây
Nếu cho biết bạn "Đã xem trang web Đại diện quản lý thuế của chúng tôi thì việc hướng dẫn sẽ dễ dàng hơn.

top▲