XIN LƯƠNG HƯU 1 LẦN

Dịch vụ hỗ trợ toàn diện các thủ tục xin hoàn thuế, visa, lương hưu, bảo hiểm, tư vấn pháp luật v.v.
Thủ tục xin lương hưu 1 lần và tiền thuế thu nhập
.TƯ VẤN THỦ TỤC XIN LƯƠNG HƯU 1 LẦN
 • XIN LƯƠNG HƯU 1 LẦN
  Xin lương hưu 1 lần
 • ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
  Điều kiện đăng ký
 • THỎA THUẬN AN SINH XÃ HỘI
  Thoả thuận an sinh xã hội
 • SỐ TIỀN LƯƠNG HƯU ĐƯỢC HOÀN
  Số tiền được hoàn
 • THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
  Thủ tục đăng ký
 • HOÀN THUẾ THU NHẬP
  Hoàn thuế thu nhập
 • SƠ LƯỢC CÔNG TY
  Sơ lược công ty
 • LỆ PHÍ
  Lệ phí

Liên hệ

Điện thoại liên hệ:03-5453-6931
Điện thoại từ nước ngoài +81-3-5453-6931
(Ngày thường:10:00~18:00)
(Có thể tư vấn vào thứ 7 tùy nhu cầu)
Liên hệ bằng emailtại đây
Nếu cho biết bạn "Đã xem trang web Xin lương hưu 1 lần của chúng tôi thì việc hướng dẫn sẽ dễ dàng hơn.

top▲