ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ THUẾ

Dịch vụ đại diện quản lý thuế, xin hoàn thuế, lương hưu, tư vấn visa, pháp luật, bảo hiểm Đối ứng 10 ngôn ngữ (Miễn phí biên dịch)

LỆ PHÍ

Dịch vụ đại diện quản lý thuế

 1. Thù lao đại diện quản lý nộp thuế
  Phí cơ bản: 5,000yên/tháng (chưa bao gồm thuế tiêu thụ)
  Đại diện quản lý thuế thu nhập, thuế tài sản cố định, thuế tiêu thụ, thuế bất động sản v.v.
 2. Thù lao đại diện đứng ra nộp thuế
  Phí thu thêm: 1,000yên/tháng (chưa bao gồm thuế tiêu thụ)
  Thuế địa phương thu thêm 1,000 yên/1 địa phương
 3. Thuế bị truy thu sẵn khi xuất ngoại
  Từ 50,000 yên/ 1 hồ sơ (chưa bao gồm thuế tiêu thụ)
 4. Lệ phí xin lương hưu 1 lần cho người về nước và thuế thu nhập bị truy thu (chưa bao gồm thế tiêu thụ)
  1. 1.Gói A
   Xin chi trả lương hưu một lần khi rút ra khỏi hệ thống lương hưu và thuế thu nhập bị đánh lên phần lương hưu này.
   Tổng số tiền lương hưu được chi trả một lần Lệ phí
   từ 300,000 yên trở xuống 30,000 yên
   300,000~500,000 yên 40,000 yên
   500,000~1,000,000 yên 50,000 yên
   1,000,000~1,500,000 yên 60,000 yên
   1,500,000~2,000,000 yên 70,000 yên
   2,000,000 yên trở lên 80,000 yên
  2. 2.Gói B
   Xin riêng tiền lương hưu chi trả một lần (Lệ phí trả trước)
   Lương hưu quốc dân: cố định 20,000 yên
   Lương hưu dân sinh: cố định 30,000 yên
  3. 3.Gói C
   Xin riêng thuế thu nhập (đại diện quản lý thuế) (lệ phí từ 20,000 yên ~ 20% số tiền thuế được hoàn)
  4. 4.CÁC DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN KHÁC VÀ LỆ PHÍ TƯƠNG ỨNG
   * Xin phát hành lại giấy Thông báo quyết định chi trả tiền lương hưu một lần, lệ phí 5,000 yên
   * Đại diện làm thủ tục thông báo rời Nhật hồi hương, lệ phí 5,000 yên
  Tất cả các mức lệ phí trên chưa bao gồm thuế tiêu thụ.
 5. Lệ phí xin hoàn thuế thu nhập, thuế cư trú (không bao gồm thuế thu nhập bị truy thu từ lương hưu)
  Tham khảo tại trang web Dịch vụ xin hoàn thuế và hỗ trợ toàn diện theo đường link bên dưới
  http://www.pg-taxrefund.co.jp/vietnamese/fee.html
  * Trường hợp cần thêm những thủ tục ngoại lệ sẽ phát sinh thêm phí.

* Ngoài ra, các dịch vụ khai báo thuế, cố vấn về thuế và quyết toán cho doanh nghiệp sẽ được đối tác Công ty cố vấn thuế Pg tiến hành và quyết định mức lệ phí

Liên hệ

Điện thoại liên hệ:03-5453-6931
Điện thoại từ nước ngoài +81-3-5453-6931
(Ngày thường:10:00~18:00)
(Có thể tư vấn vào thứ 7 tùy nhu cầu)
Liên hệ bằng emailtại đây
Nếu cho biết bạn "Đã xem trang web Đại diện quản lý thuế của chúng tôi thì việc hướng dẫn sẽ dễ dàng hơn.

top▲