ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ THUẾ

Dịch vụ đại diện quản lý thuế, xin hoàn thuế, lương hưu, tư vấn visa, pháp luật, bảo hiểm Đối ứng 10 ngôn ngữ (Miễn phí biên dịch)

KHÁI NIỆM ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ THUẾ

Đại diện quản lý thuế là gì?

Là việc đứng ra đại diện cho một cá nhân hoặc tổ chức pháp nhân hiện đang sinh sống ở nước ngoài, không có địa chỉ tại Nhật để xử lý các vấn đề liên quan đến việc nộp thuế.Những trường hợp nào cần đến đại diện quản lý thuế?

 1. Những người có dự định về nước hoặc đã về nước, muốn xin hoàn lại thuế thu nhập, thuế cư trú.
 2. Trường hợp có thu nhập từ việc cho thuê hoặc bán bất động sản ở Nhật
  Những nguồn thu nhập này sẽ bị đánh thuế và cần làm thủ tục khai báo tại Nhật.
  * Trong trường hợp chuyển ra nước ngoài sinh sống hoặc công tác hoặc về nước.
 3. Trường hợp đang sinh sống ở nước ngoài nhưng có phát sinh thuế từ tài sản thừa kế hoặc từ quà cho, biếu, tặng tại Nhật
  Trường hợp được hưởng tài sản thừa kế từ bố mẹ đã mất hoặc được nhận tài sản hay tiền từ bố mẹ dưới hình thức cho, tặng.
 4. Những người sống ở nước ngoài nhưng vẫn có nghĩa vụ nộp các loại thuế địa phương như thuế cư trú, thuế tài sản cố định.
  * Thuế tài sản cố định, thuế quy hoạch đô thị: đối với cá nhân hoặc doanh nghiệp có sở hữu bất động sản tại thời điểm ngày 1 tháng 1 của năm
  * Thuế cư trú: đối với cá nhân có thu nhập trên mức quy định tại thời điểm ngày 1 tháng 1 của năm
 5. Trường hợp có thu nhập từ việc bán cổ phiếu, cổ tức, tác quyền v.v.
  Về nguyên tắc, trong một số trường hợp nhất định thì thu nhập bị truy thu ở nước sở tại vẫn thuộc đối tượng bị truy thu thuế.
  * Cũng có những trường hợp được miễn thuế dựa trên hiệp ước thuế giữa các nước.
 6. Trường hợp được hoãn đóng thuế bị truy thu sẵn khi xuất ngoại
  Lợi nhuận từ chứng phiếu có giá trị sẽ bị truy thu thuế sẵn khi xuất ngoại, trường hợp không có tiền nộp thì có thể trì hoãn việc nộp thuế từ 5 đến 10 năm.

Liên hệ

Điện thoại liên hệ:03-5453-6931
Điện thoại từ nước ngoài +81-3-5453-6931
(Ngày thường:10:00~18:00)
(Có thể tư vấn vào thứ 7 tùy nhu cầu)
Liên hệ bằng emailtại đây
Nếu cho biết bạn "Đã xem trang web Đại diện quản lý thuế của chúng tôi thì việc hướng dẫn sẽ dễ dàng hơn.

top▲