Bạn đồng hành của người nước ngoài tại NhậtTaxRefund PG&CO. Có thể được hoàn thuế nếu hỗ trợ cho người thân tại quê nhà.


Chính sách bảo mật

Tuyên thệ về bảo mật thông tin cá nhân

Công ty cổ phần Pacific Guaranty (dưới đây gọi là “Công ty chúng tôi”) rất xem trọng tất cả thông tin cá nhân của khách hàng và của những bên liên quan đến công ty chúng tôi. Chúng tôi nhận thức được rằng việc bảo mật thông tin chính là trách nhiệm xã hội mà chúng tôi phải gánh vác.
Do đó, chúng tôi sẽ sử dụng một cách thận trọng nhất những thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi.

Chính sách bảo mật

 1. Ý thức bảo mật
  Công ty chúng tôi coi trọng về bảo mật cá nhân.
 2. Mục đích sử dụng và quản lý thông tin cá nhân
  Công ty chúng tôi bảo mật tất cả những thông tin cá nhân mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi và chỉ sử dụng những thông tin đó trong phạm vi đã được khách hàng cho phép.
  Ngoài ra, việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba cũng sẽ không vượt quá phạm vi đã được khách hàng đồng ý hoặc vượt quá quy định pháp luật.
 3. Nghĩa vụ bảo mật thông tin cá nhân
  Công ty chúng tôi đảm bảo không tiết lộ những thông tin cá nhân ở nơi công cộng hoặc những nơi tương tự.
 4. Biện pháp bảo toàn thông tin cá nhân
  Công ty chúng tôi sẽ nỗ lực không ngừng đảm bảo, nâng cao hệ thống an ninh, quản lý an toàn thông tin cá nhân để ngăn chặn truy cập trái phép thông tin cá nhân hoặc sự mất mát, thiệt hại, giả mạo, rò rỉ thông tin cá nhân.
  Khi sử dụng các hình thức như fax, chuyển phát bưu điện, chuyển phát nhanh, v.v.., chúng tôi sẽ kiểm tra địa chỉ nơi nhận và người nhận một cách cẩn thận, theo dõi việc giấy tờ và vật cần gửi có đến nơi cần gửi hay không.Ngoài ra, những giấy tờ không cần thiết sẽ được huỷ bằng máy hủy giấy.
  Ngoài ra, chúng tôi còn ủy thác cho công ty an ninh SECOM Co, Ltd quản lý an ninh cho toà nhà của công ty xuyên suốt ngày đêm.
 5.  Vai trò về quản lý bảo mật thông tin cá nhân
  Công ty chúng tôi luôn tuân thủ những pháp lệnh, chỉ thị và quy định của chính phủ liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân.

Tuân thủ pháp luật

 1. Công ty chúng tôi luôn đặt tiêu chí tuân thủ luật pháp lên hàng đầu. Chúng tôi thường xuyên cập nhật những chỉ thị được quy định trong các pháp lệnh mới nhất và những quy định khác để từ đó có thể cải tiến quy định trong công ty, nâng cao kĩ năng và kiến thức chuyên môn, tránh gây thiệt hại cho khách hàng.
 2. Chúng tôi nhận thức rõ những quy định pháp lệnh về phạm vi của nhà cố vấn thuế, luật thuế, luật cố vấn thuế, từ đó tránh triệt để vi phạm pháp luật.
 3. Điều 52 của Luật cố vấn thuế có quy định “Những người không phải là cố vấn thuế hoặc công ty cố vấn thuế sẽ không được phép thực hiện công việc của một cố vấn thuế trừ khi có những quy định khác trong pháp lệnh này”. Tất cả nhân viên trong công ty chúng tôi đều nhận thức rất rõ quy định này vì thế nhằm tránh vượt qua giới hạn cho phép, chúng tôi đã và đang xây dựng một mối quan hệ hợp tác rất tốt với các nhà cố vấn thuế.
03-5453-6931 03-5453-6931