Bạn đồng hành của người nước ngoài tại NhậtTaxRefund PG&CO. Có thể được hoàn thuế nếu hỗ trợ cho người thân tại quê nhà.


Bảng giá lệ phí

Nguyên tắc chỉ thu phí khi hoàn thuế thành công
(có cả hình thức thanh toán phí trước, xin tham khảo bên dưới )

Phần xin tổng hợp 2 loại thuế Thanh toán sau khi nhận được tiền hoàn thuế Lần đầu tiên 20%
Lần thứ 2 trở đi 17%
Lần thứ 3 trở đi  15%
Thanh toán trước
( Lệ phí được căn cứ theo bảng báo giá ban đầu )
Lần đầu tiên 19%
Lần thứ 2 trở đi 16%
Lần thứ 3 trở đi  15%
Phần xin cải chính Thanh toán sau khi nhận được tiền hoàn thuế Lần đầu tiên 25%
Lần thứ 2 trở đi 22%
Lần thứ 3 trở đi  20%
Thanh toán trước
( Lệ phí được căn cứ theo bảng báo giá ban đầu )
Lần đầu tiên 24%
Lần thứ 2 trở đi 21%
Lần thứ 3 trở đi  19%
Phần xin đơn lẻ thuế cư trú Thanh toán sau khi nhận được tiền hoàn thuế Lần đầu tiên 25%
Lần thứ 2 trở đi 22%
Lần thứ 3 trở đi  20%
Thanh toán trước
( Lệ phí được căn cứ theo bảng báo giá ban đầu )
Lần đầu tiên 24%
Lần thứ 2 trở đi 21%
Lần thứ 3 trở đi  19%

※Có dịch vụ thay khách hàng khai báo thuế. (lệ phí sẽ bao gồm thêm phụ phí khác)
※Mức lệ phí thấp nhất là 100,000 yen (chưa bao gồm thuế)
Nếu số tiền thuế hoàn lại không nhiều, hãy liên hệ để trao đổi về mức phí.
※Đối với khai báo thu nhập của doanh nghiệp cá nhân hoặc các loại thu nhập khác, có khả năng sẽ phát sinh phụ phí khác.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết rõ thêm chi tiết.

03-5453-6931 03-5453-6931