Bạn đồng hành của người nước ngoài tại NhậtTaxRefund PG&CO. Có thể được hoàn thuế nếu hỗ trợ cho người thân tại quê nhà.


Quy trình tư vấn (về thủ tục xin hoàn thuế)


Nếu bạn là người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật, hoặc là người Nhật có chồng / vợ là người nước ngoài có đóng thuế thu nhập và thuế cư trú tại Nhật, có hỗ trợ kinh tế cho gia đình ở nước ngoài thì có thể xin hoàn lại tối đa 5 năm tiền thuế nói trên.

03-5453-6931 03-5453-6931