Chuyên gia về hoàn thuếTaxRefund PG&CO. Có thể được hoàn thuế nếu hỗ trợ cho người thân tại quê nhà.


Quy trình tư vấn


Nếu bạn là người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật, hoặc là người Nhật có chồng / vợ là người nước ngoài có đóng thuế thu nhập và thuế cư trú tại Nhật, có hỗ trợ kinh tế cho gia đình ở nước ngoài thì có thể xin hoàn lại tối đa 5 năm tiền thuế nói trên.

Tư vấn điện thoại miễn phí với 9 ngôn ngữ  0120-996-771 Tư vấn điện thoại miễn phí với 9 ngôn ngữ  0120-996-771