जापानमा विदेशीको लागि सहायताTaxRefund PG&CO. You may apply for a tax refund if you are giving financial support to your family in your home country


ठेगाना

Chiyoda-line (Tokyo Metro) Yoyogi-koen station
Exit No.2 South (Minami) Exit बाट

ढोका नम्बर २ South (Minami) Exit

लगभग पैदल २ मिनेट
२ नम्बर ढोकाबाट निस्कने र सिधा इनोखासिरा जाने बाटो लाग्ने, योयोगी पार्क चोकबाट बाटो काटेर दायाँतिर लाग्ने थोरै अगाडि FamilyMart आउनेछ, FamilyMart रहेको भवनको ४ तलामा हाम्रो कार्यालय रहेको छ ।

Odakyu-line Yoyogi-hachiman station
South (Minami) Exit बाट

लगभग पैदल ३ मिनेट.

टिकेट गेट बाट बायाँ लाग्ने बायाँ बाट हिड्ने क्रममा Grocery store, Lawson convenience store, Flower shop and Tomigaya Post Office हुदै ठुलो चोक आउनेछ, चोकबाट बाटो काटे पछि  FamilyMart आउनेछ,  FamilyMart रहेको भवनको ४ तलामा हाम्रो कार्यालय रहेको छ ।

03-5453-6931 03-5453-6931