जापानमा विदेशीको लागि सहायताTaxRefund PG&CO. You may apply for a tax refund if you are giving financial support to your family in your home country


हाम्रो बारे

कम्पनी नाम Pacific Guaranty Inc.(PG & CO.)
ठेगाना Fonte Nishiharajuku 4F , 1-13-9 Tomigaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 151-0063
TEL : 03-5453-6931
FAX : 03-5453-6932
info@pg-taxrefund.co.jp
मुख्य कार्यहरु

कर योजना
वित्तीय योजना (वित्तीय योजनाकार)
कर भुक्तानी एजेन्सी (कर एजेन्ट) 
ओवरसिज रेमिट्यान्स एजेन्सी (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा ट्रान्सफर सेवा)
अनुवाद / व्याख्या
व्यावसाय स्थापना / व्यवस्थापन
इमिग्रेशन सेवा (भिषा)
कानूनी सेवा परामर्श
M&A(कम्पनी मर्जर र अधिग्रहण तथा साना र मझौला व्यावसायको व्यवस्थापन परामर्श)

स्थापना September 9, 1977
पूंजी 10,000,000 yen
अध्यक्ष Iryna Kitaoka, Chairman
Naoji Kitaoka, President & CEO
कारोबार बैंक Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Yoyogi Uehara Branch)
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Shibuya Branch)
Mizuho Bank (Shibuya Branch)
Japan Post Bank
The Sawayaka Shinkin Bank (Shibuya Branch)

सल्लाहकार/पार्टनर
कर लेखापाल कार्यालय

PG कर लेखापाल कार्यालय
Yukari Narita कर लेखापाल प्रतिनिधि
Nobuo Saito कर लेखापाल प्रतिनिधि
〒151-0063 Tokyo, Shibuya-ku Tomigaya 1-9-18 Rm. 501
Komurondo Yoyogikoen Flats
TEL:03-6891-6931
Tokyo Certified Public Tax Accountants' Association को सदस्यता प्राप्त
कर परामर्शदाता

Mikio Yoden को सार्वजनिक कर लेखापाल कार्यालय
Mikio Yoden कर लेखापाल प्रतिनिधि
2-12-5 7th Floor, Uchi-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo
03-3255-8801
Tokyo Certified Public Tax Accountants' Association को सदस्यता प्राप्त

कानूनी परामर्शदाता Tokyo Ichigaya लअ कार्यालय
Katsuyuki Nihei अधिवक्ता प्रतिनिधि
3-26 11th Floor, Ichigaya-Honmura-cho, Shinjuku-ku, Tokyo
03-5206-7273
Tokyo Bar Association को सदस्यता प्राप्त
न्यायिक अभिकर्ता सल्लाहकार Hiromi Seki न्यायिक अभिकर्ता कार्यालय
Hiromi Seki न्यायिक अभिकर्ता
3-41-6-202 Matsubara, Setagaya-ku, Tokyo
03-3322-1787
Japan Federation of Shiho-Shoshi Lawyer's Associations and the Tokyo Shiho-Shoshi Lawyer's Associations को सदस्यता प्राप्त
श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा अधिवक्ता सल्लाहकार

Hisamatsu श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा अधिवक्ता कार्यालय
Tetsuo Hisamatsu श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा अधिवक्ता प्रतिनिधि
1-8-15-201 Sangenjaya, Setagaya-ku, Tokyo
03-3424-7120
Tokyo Labor and Social Security Attorney’s Association को सदस्यता प्राप्त

सल्लाहकार/पार्टनर
प्रशासनिक अभिकर्ता सल्लाहकार (इमिग्रेशन वकील, मान्यता प्राप्त प्रशासनिक कानूनी विज्ञ )

PG प्रशासनिक कार्यालय
Nobuo Saito, Representative Administrative Scrivener (Tax Accountant)
Tokyo, Shibuya-ku Tomigaya 1-9-18 Rm. 501
Komurondo Yoyogikoen Flats
TEL : 03-6891-6931

सदस्यता The Tokyo Chamber of Commerce
Industry Shibuya Hojinkai
Philippine Chamber of Commerce & Industry in Japan
सम्बद्धता /सिफारिस रेमिटेन्स कम्पनीहरु

K.K. I-REMIT JAPAN – TOKYO
3/F SK Ueno Building 3-18-7 Higashi Ueno, Taito-ku, Tokyo
03-5812-0203
URL https://iremitglobal.com/

D. Communications, Inc.
Tokyo Office
SK Kayabacho Bldg. 3F, 2-5-5 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-ku, Tokyo
03-6661-2477
URL https://www.sendmoney.co.jp

Speed Money Transfer (SMTJ K.K.)
Head Office
Kinshicho City Bldg. 9th Floor, 2-13-4 Kotobashi, Sumida-ku, Tokyo
Nagoya Branch
Sakae Tower Bldg. 602, 4-12-19 Sakae, Naka-ku, Nagoya, Aichi
03-6869-8555
URL http://www.smtj.co.jp/

Seven Bank
Marunouchi Center Bldg., 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
03-3211-3060
URL http://www.sevenbank.co.jp

PG समूह

कम्पनी नाम Stanford Inc.
ठेगाना 2nd Floor Stanford Annex Building
1-14-14 Tomigaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 151-0063
TEL : 03-5453-6411
FAX : 03-5453-6410
URL : http://www.stanford.co.jp/
मुख्य कार्यहरु रियल एस्टेट/ गैर-जीवन बीमा एजेन्ट
स्थापना May 15, 1976
प्रतिनिधिहरु Naoji Kitaoka, Chairman
Makiko Kitaoka, President & CEO
लाइसेन्स नम्बर Tokyo Governor License (12) Number 31084
Building Lots and Buildings Transaction Business
सदस्यता National Federation of Real Estate Transaction Associations
Tokyo Federation of Real Estate Transaction Associations
Tokyo Real Estate Cooperative Union
Tokyo Real Estate Political Federation
कम्पनी नाम Reborn Inc.
ठेगाना 4F Stanford Annex Building
1-14-14 Tomigaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 151-0063
TEL : 03-6407-8314
FAX : 03-6407-8354
URL : http://www.reborn-inc.jp/
मुख्य कार्यहरु Class-1 architect's office
स्थापना April 2002
पूंजी 10,000,000 yen
प्रतिनिधि निर्देशक Makiko Kitaoka
लाइसेन्स नम्बर Building Lots and Buildings Transaction Business
सदस्यता All Japan Real Estate Federation
Real Estate Guarantee Association
कम्पनी नाम PG Career Agency Inc.
लाइसेन्स नम्बर Ministry of Health, Labour and Welfare - License for Fee-Charging Employment Placement Businesses 13-ユ-307975
ठेगाना 3rd Floor Stanford Annex Building, 1-14-14 Tomigaya,
Shibuya-ku, Tokyo, Japan 151-0063
TEL : 03-5738-2113
FAX : 03-3467-7500
URL : http://www.pg-careeragency.co.jp

पार्टनरहरु

कम्पनी नाम PG कर लेखापाल कार्यालय
ठेगाना 〒151-0063
Tokyo, Shibuya-ku Tomigaya 1-9-18 Rm. 501
Komurondo Yoyogikoen Flats
TEL : 03-6891-6931
FAX : 03-6891-6932
मुख्य कार्यहरु कर परामर्श सेवाहरु
स्थापना July, 2015
प्रतिनिधि निर्देशक

Yukari Narita कर लेखापाल प्रतिनिधि
Nobuo Saito कर लेखापाल प्रतिनिधि

सदस्यता Tokyo Certified Public Tax Accountants’ Association
कम्पनी नाम PG प्रशासनिक अभिकर्ता कार्यालय
ठेगाना 3rd Floor Stanford Annex Building, 1-14-14 Tomigaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 151-0063
TEL : 03-6891-6931
मुख्य कार्यहरु प्रशासनिक अभिकर्ता · न्यायिक मामिला
अध्यक्ष Saito Nobuo प्रशासनिक अभिकर्ता प्रतिनिधि /कर लेखापाल
सदस्यता Japan Federation of Certified Administrative Procedures Legal Specialists Associations and Tokyo Certified Administrative Procedures Legal Specialists Associationsको सदस्यता प्राप्त
कम्पनी नाम Hakuju Law Firm
ठेगाना Rune Gyoen Plaza Rm.620, 1-24-7 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
TEL : 03-6709-9890
मुख्य कार्यहरु कानूनी सेवाहरु
अध्यक्ष Nobuhide Kato प्रतिनिधि अधिवक्ता
सदस्यता Registered member of Daiichi Tokyo Bar Association
कम्पनी नाम Tsunageru Labor and Social Security Attorney’s Office
ठेगाना 1-10-11-103 Wakabayashi, Setagaya, Tokyo
TEL : 03-6453-2314
मुख्य कार्यहरु

पेन्सन,  बीमा र श्रम परामर्श सेवाहरु

अध्यक्ष Kenichi Moriyama  श्रम र सामाजिक सुरक्षा अधिवक्ता प्रतिनिधि
सदस्यता Registered member of the Tokyo Labor and Social Security Attorney’s Association
03-5453-6931 03-5453-6931